Aktualności

W sobotę 28 września 2013 roku, odbędzie się IV Pielgrzymka Członków Żywego Różańca i Wspólnot Adoracyjnych do łagiewnickich Sanktuariów.

„Poszerzyć granice racjonalności – to państwa zadanie na katechezie. Pokazać, że racjonalne nie jest tylko to, co dotykalne i mierzalne” – mówił do nauczycieli religii ks. dr hab. Robert Woźniak w czasie trwających w Krakowie Archidiecezjalnych Dni Katechetycznych.

Bolesne wspomnienie wybuchu II wojny światowej jest dla nas wezwaniem do wielkiego błagania o Boże Miłosierdzie oraz dar pokoju, który rodzi się nade wszystko w sercu człowieka pojednanego z Bogiem, podążającego drogą Bożych przykazań. Rozpoczynający się nowy rok szkolny jest dla nas wezwaniem do modlitwy w intencji dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców, by żaden Bożych talentów nie został zmarnowany.

28 września 2013 roku Krucjata Wyzwolenia Człowieka będzie pielgrzymować na zakończenie Roku Wiary do Łagiewnik. Gromadzimy się po to aby publicznie wyznając wiarę w Jezusa Chrystus który wyzwala i czyni człowieka prawdziwie wolnym. Ewangelia nadaje nowy sens życiu człowieka jest to tak niesamowite doświadczenie ze nie da się go pozostawić dla siebie, trzeba iść do innych i mówić o wielkich dziełach Boga żywym dowodem że jest to możliwe są wielkie zastępy ludzi wyzwolonych święci i błogosławieni.

W sobotę 31 sierpnia 2013 do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przybędzie Ogólnodiecezjalna Pielgrzymka z Tarnowa. Rozpocznie ona uroczystości inauguracyjne Peregrynacji Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II w Diecezji Tarnowskiej.

Dziś przypada wspomnienie św. Ludwika oraz św. Józefa Kalasantego, kapłana. Wraz z nimi dziękujemy Panu Bogu za życie i dzieło św. Faustyny Kowalskiej w 108 rocznicę jej urodzin.

Autor Listu do Hebrajczyków zachęca nas dzisiaj: „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”. Takiej postawy uczy nas także bł. Sancja Szymkowiak, którą dziś wspominamy.

sobotę (17.VIII.) święto św. Jacka, kapłana, patrona Archidiecezji Krakowskiej. W tym dniu przypada 11 rocznica konsekracji naszej Bazyliki i zawierzenia całego świata Bożemu Miłosierdziu. Msze święte w Bazylice będą sprawowane w porządku świątecznym. Po Godzinie Miłosierdzia będzie odprawiona Msza święta dziękczynna pod przewodnictwem Rektora Sanktuarium - Ks. Biskupa Jana Zająca, podczas której będziemy pamiętać także o sprawach misyjnych Kościoła.

W poniedziałek (5.VIII.) przypada rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny (MB Śnieżnej). Jest to święto patronalne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które w tym roku przeżywa 150 rocznicę swego powstania. O godz. 1630 Ks. Kard. Stanisław Dziwisz odprawi Mszę świętą w Bazylice dla młodzieży włoskiej z Ruchu Communione e Liberazione, udającej się na Pieszą Pielgrzymkę z Krakowa na Jasną Górę.

Usłyszeć dziś „Kraków” to było wielkie pragnienie nas wszystkich. Czekała na to cała Polska, czekali na to młodzi i nasze pragnienia się ziściły – mówił dziennikarzom bp Damian Muskus po ogłoszeniu zaproszenia Papieża Franciszka do Krakowa w 2016 roku.