Aktualności

Od niedzieli 21 października 2012 roku, rozpocznie się codzienna video-transmisja Mszy Świętej z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

W przyszłą niedzielę (14. X.) przypada XII Dzień Papieski, dlatego Mszy świętej w Bazylice o godz. 1030, transmitowanej przez TVP-1, będzie przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce - abp Celestino Migliore.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Nabożeństwach Różańcowych, które będą odprawiane przez cały październik w kaplicy klasztornej codziennie o godz. 1900, zaś w I piątek oraz niedziele i święta o godz. 1830.

W dniach 14-17 września 2012 roku przedstawiciele Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach wzięli udział w I edycji Międzynarodowej Wystawy Dziedzictwa, Dóbr i Podróży Religijnych w hiszpańskiej Walencji.

Młodzi, którzy wzięli udział w III Spotkaniu Międzynarodowym „Młodzi europejczycy dla świata bez przemocy”, zorganizowanym przez Wspólnotę Sant’Egidio w Krakowie i Auschwitz, zostali przyjęci przez arcybiskupa Krakowa, kardynała Stanisława Dziwisza. To szczególnie serdeczne spotkanie odbyło się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Wraz ze św. Ojcem Pio z Pietrelciny, którego dziś wspominamy, chcemy prosić Boga, by kończący się Tydzień Wychowania przyniósł błogosławione owoce dla dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców. Sam Jezus poucza nas dzisiaj: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje”.

„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” – te słowa Mistrza z Nazaretu są dla nas wymownym wezwaniem na początku tegorocznego Tygodnia Wychowania, który przeżywamy pod hasłem: Kościół domem życia, wiary i miłości. Dziś przypada również Niedziela Środków Społecznego Przekazu.

8 września 2012 roku po raz dziesiąty odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Wraz z bł. Anielą Salawą oraz św. Piotrem Klawerem, których wspominamy dziś w liturgii, pragniemy wypraszać potrzebne łaski dla wszystkich rodzin, które już po raz XX pielgrzymują do Kalwarii Zebrzydowskiej.

22 września 2012 roku odbędzie się VI Ogólnopolska Pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach.