Aktualności

Rozpoczynający się nowy rok szkolny i katechetyczny jest dla każdej szkoły oraz rodziny wezwaniem do pokornego błagania o dary Ducha Świętego, by żaden z talentów, jakimi dysponuje młode pokolenie, nie został zmarnowany.

W piątek (31. VIII.) przypada rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku, w których robotnicy upomnieli się o podstawowe prawa oraz poszanowanie ludzkiej godności. Jest to ustanowiony przez Sejm RP Dzień Solidarności i Wolności. Msza święta dla chorych transmitowana z kaplicy klasztornej przez TV Kraków o godz. 17.

Na zakończenie obchodów Jubileuszu 10-lecia konsekracji Bazyliki i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, odbył się Apel z Matką Bożą Miłosierdzia i widowisko światło-dźwięk.

Z okazji 10. Rocznicy konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Bazylice odbył się koncert.

Msza Święta w ramach obchodów Jubileuszu 10-lecia konsekracji Bazyliki i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, celebrował bp Jan Szkodoń.

Msza Święta w ramach obchodów Jubileuszu 10-lecia konsekracji Bazyliki i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, celebrował ks. prałat Franciszek Ślusarczyk - v-ce Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Z okazji 10. Rocznicy konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Sanktuarium odbył się koncert zespołu "Dzieci z Brodą".

Z okazji 10. Rocznicy konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Sanktuarium odbył się koncert zespołu Nowe Jeruzalem i Przyjaciele.

Msza Święta w ramach obchodów Jubileuszu 10-lecia konsekracji Bazyliki i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, celebrował ks. prałat Grzegorz Szewczyk - prezes Fundacji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Trwamy w atmosferze dziękczynienia za dar konsekracji Bazyliki oraz zawierzenie całego świata Bożemu Miłosierdziu, którego dokonał przed 10 laty bł. Jan Paweł II. Mówił wtedy do nas: „Trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi serc ludzkich, pełnych cierpienia, niepokoju i zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei.” Odnajdujemy to niezawodne, Boże źródło nadziei, u kratek konfesjonału i u stóp ołtarza.