Aktualności

Trener piłkarskiej reprezentacji Włoch Cesare Prandelli po raz kolejny wybrał się na pielgrzymkę. Wcześniej szedł pieszo z bazy swej ekipy w Wieliczce do klasztoru kamedułów w podkrakowskich Bielanach. Teraz pokonał nocą 11-kilometrowy odcinek do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Przeżywając dziś uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela chcemy Bogu dziękować za dar życia i łaskę wiary, która pozwala nam duchowo wzrastać przy Sercu Jezusa Miłosiernego. Jego szczególnej opiece polecamy również Rektora naszego Sanktuarium – Ks. Biskupa Jana Zająca w dniu imienin, wypraszając potrzebne łaski w dalszej jego posłudze apostolskiej dla dobra naszej Archidiecezji i przybywających tu Pielgrzymów z całego świata.

W związku z organizacją jubileuszowej wystawy na 10-lecie konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia przez Jana Pawła II (17-19.08.2012) zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich, którzy uczestniczyli w tym wielkim wydarzeniu lub byli świadkami przygotowań do niego i posiadają fotografie z tego czasu, o udostępnienie ich organizatorom ekspozycji.

• Wspominając dziś piękną postać św. Brata Alberta Chmielowskiego chcemy od niego uczyć się postawy szacunku wobec każdego człowieka, który jest dzieckiem Boga i naszym bratem. Na Godzinę Miłosierdzia przybędą do Bazyliki liczne wspólnoty z całej Archidiecezji Krakowskiej, zaangażowane w dzieło Nowej Ewangelizacji. Uroczystej Mszy świętej o godz. 15.20 będzie przewodniczył Ks. Biskup Grzegorz Ryś.

• W atmosferze sportowych zmagań uświadamiamy sobie, że ważne są nie tylko doraźne zwycięstwa, ale nade wszystko troska o wieczne zbawienie. Stąd św. Paweł Apostoł przypomina nam, że „niewielkie utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie”.