Aktualności

„Na radosne, pełne nadziei, ale także trudne sprawy Kościoła patrzymy oczami Jezusa Miłosiernego, który na przełomie tysiącleci przypomniał nam przez św. Siostrę Faustynę, że Boże miłosierdzie jest niezawodnym źródłem nadziei dla całego świata” – zapewnili Ojca Świętego Benedykta XVI wierni uczestniczący w uroczystych obchodach 15. Rocznicy pobytu Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach. Telegram do Ojca Świętego został odczytany przez bp. Jana Zająca 7 czerwca, na zakończenie Mszy św.