• Wraz ze św. Janem z Dukli, którego dziś wspominamy, dziękujemy Bogu za dary Jego Miłosierdzia, które docierają do naszych serc poprzez święte sakramenty.

• W środę (11.VII.) święto św. Benedykta, opata, który jest Patronem Europy, a także obecnego Papieża Benedykta XVI. Polecajmy Ojca Świętego Miłosiernemu Bogu, wypraszając dla niego potrzebne łaski na każdy dzień pasterskiej posługi, by przynosiła plon obfity dla Kościoła i całego świata.

• W czwartek (12.VII.) wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika. Msza święta w intencji próśb oraz podziękowań do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny w kaplicy klasztornej o godz. 17.00.

• W piątek (13.VII.) wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. Msza święta dla chorych transmitowana z kaplicy klasztornej przez TV KRAKÓW o godz. 17.00.

• W sobotę (14.VII.) z racji II soboty miesiąca zapraszamy obrońców życia do Bazyliki na Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00 oraz Mszę świętą sprawowaną w intencji szacunku dla ludzkiego życia. W ramach czuwania będzie także możliwość podjęcia Duchowej Adopcji.

• Serdecznie dziękujemy za duchowe oraz materialne wsparcie, dzięki któremu prowadzone są kolejne prace. W najbliższych miesiącach zostanie podjęta budowa organów do Bazyliki, dlatego już teraz prosimy zarówno instytucje, jak i życzliwe osoby prywatne, o włączenie się w to wielkie dzieło. Informacje na ten temat są zamieszczone na ulotkach, a także w Internecie. Wszystkie troski przybywających tu Pielgrzymów polecamy Miłosiernemu Bogu w codziennej modlitwie, zwłaszcza podczas Godziny Miłosierdzia, a w każdy trzeci piątek miesiąca jest sprawowana w ich intencji Ofiara Mszy św.

• Zachęcamy do odwiedzenia kaplicy klasztornej, w której znajduje się łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego oraz grób św. Faustyny. Warto zobaczyć również w dolnej części Bazyliki nowe kaplice: św. Siostry Faustyny, MB Siedmiobolesnej, Świętokrzyską, Communio Sanctorum oraz św. Andrzeja Apostoła, a także ciekawe wystawy. Jest także dostępna przy Bazylice wieża widokowa.

• Wyrażamy wdzięczność kapłanom, siostrom zakonnym oraz wiernym, którzy trwają na modlitwie w kaplicy Wieczystej Adoracji wypraszając Boże Miłosierdzie dla Pielgrzymów, rodzin, naszej Ojczyzny i całego świata.

• Wszystkim przebywającym na wakacjach i urlopach życzymy twórczego odpoczynku, połączonego z odkrywaniem piękna świata oraz wartości spotkania z żywym Bogiem, który jest jego Stwórcą!