W Auli Jana Pawła II odbyła się uroczysta prezentacja albumu "Łagiewniki. Szansa dla świata".