Młodzi, którzy wzięli udział w III Spotkaniu Międzynarodowym „Młodzi europejczycy dla świata bez przemocy”, zorganizowanym przez Wspólnotę Sant’Egidio w Krakowie i Auschwitz, zostali przyjęci przez arcybiskupa Krakowa, kardynała Stanisława Dziwisza. To szczególnie serdeczne spotkanie odbyło się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Kardynał kilkakrotnie podkreślił wielkie znaczenie faktu, że w spotkaniu uczestniczyła młodzież z wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Odwołał się także do wizji Jana Pawła II, który postrzegał Europę jako kontynent oddychający dwoma płucami: wschodniej i zachodniej tradycji chrześcijańskiej.

Wspominając wieloletnią przyjaźń, jaka łączy go ze Wspólnotą Sant’Egidio, kardynał Dziwisz wyraził zadowolenie z obecności tak wielu młodych ludzi, którzy wypełnili całą świątynię: „Możecie uważać Kraków za swoje miasto, a to sanktuarium za wasz dom. Jesteście przykładem dla młodych ludzi z Krakowa”.

Wskazując na Wspólnotę Sant’Egidio jako przykład działań na rzecz ubogich i na rzecz pokoju, kardynał zachęcił młodych, aby troszczyli się o życie duchowe i otworzyli się na Ducha, który jest fundamentem ich życia.

Międzynarodowe spotkanie młodych z Europy Środkowo-Wschodniej, zorganizowane przez Wspólnotę Sant’Egidio, zakończyło się wymownym marszem ze świecami po krakowskich Błoniach. Pragnienie zachowania pamięci o Auschwitz i zaszczepiania nadziei w krajach pochodzenia uczestników kongresu, zostało w symboliczny sposób wyrażone w oficjalnym wręczeniu przedstawicielom każdego z miast apelu odczytanego wcześniej w obozie Auschwitz-Birkenau. Droga, którą przebyli młodzi, przyjeżdżając do Auschwitz, nie była drogą w jednym kierunku. Z tego miejsca promieniuje przyjaźń i pokój, które przemierzają Europę i docierają do miast, z których wyruszyli uczestnicy kongresu. Droga ta będzie kontynuowana także w czasie kolejnego spotkania, które odbędzie się w Krakowie w 2014 roku.