• Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas – tymi słowami dzisiejszego Psalmu chcemy wyśpiewać Bogu hymn wdzięczności za Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które w tych dniach przeżywa 150 rocznicę swego powstania i apostolskiej działalności w Polsce oraz wielu krajach świata. Dziękujemy Miłosiernemu Panu za kolejne pokolenia Sióstr, począwszy od Założycielki – Matki Teresy Ewy Potockiej, poprzez świadectwo życia św. Siostry Faustyny oraz tak wiele wspólnot, które poprzez czyny miłosierdzia, słowo i wytrwałą modlitwę służą Kościołowi, by stawał się Domem także dla tych, którzy się zagubili duchowo i moralnie. Prosimy również Boga o dalsze powołania do tego Zgromadzenia, by Boże Miłosierdzie mogło docierać do wszystkich zakątków współczesnego świata.
  • Dziś przypada wspomnienie świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, dlatego wdzięczną modlitwą otoczmy Ks. Kan. Tadeusza Szarka z okazji jego imienin.
  • Już od tygodnia działa telewizja internetowa, która transmituje z Bazyliki Godzinę Miłosierdzia oraz Mszę świętą w każdą niedzielę od godz. 1500, zaś od poniedziałku do soboty transmituje Mszę świętą o godz. 1800. Wszystkie szczegóły transmisji internetowej na stronie: www.milosierdzie.pl
  • Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe, które są odprawiane w kaplicy klasztornej codziennie o godz. 1900, zaś w niedziele i święta o godz. 1830.
  • W czwartek (1.XI.) radosna Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w naszym Sanktuarium jak w każdą niedzielę. Modlitwy za zmarłych rozpoczną się w kaplicy klasztornej o godz. 14, a bezpośrednio po nich wyruszy procesja różańcowa na cmentarz zakonny. We wspólnym błaganiu będziemy polecać Miłosiernemu Bogu również zmarłych dobroczyńców naszego Sanktuarium. W tym dniu przypada 150 rocznica powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, dlatego Mszy świętej TV o godz. 700 będzie przewodniczył Rektor Sanktuarium – Ks. Biskup Jan Zając.  
  • W piątek (2.XI.) wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych tzw. Dzień Zaduszny. Msze święte w kaplicy klasztornej o godz.: 630, 830, 17 i 19 (z racji I piątku miesiąca), zaś w Bazylice o godz: 9, 10, 11, 12, 1330, 1520 i 18. Msza święta dla chorych transmitowana z Bazyliki przez TV Kraków o godz. 17.
  • Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust zupełny, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące.
  • Wyrażamy wdzięczność kapłanom, siostrom zakonnym oraz wiernym, którzy trwają na modlitwie w kaplicy Wieczystej Adoracji wypraszając Boże Miłosierdzie dla Pielgrzymów, rodzin, naszej Ojczyzny oraz całego świata. Niech Maryja – Królowa wszystkich świętych pomoże i nam z ufnością spoglądać w stronę nieba, które jest najważniejszym celem naszego życia.