• Wraz z Mędrcami ze Wschodu dziękujemy Bogu za światło wiary, która pozwala nam podążać na co dzień drogą mądrości, prawdy i miłości.  Dziś wspominamy także rocznicę święceń biskupich ks. kard. Franciszka Macharskiego, ks. kard. Stanisława Ryłki oraz abpa Józefa Wesołowskiego, kapłanów naszej Archidiecezji, dlatego otoczmy ich wdzięczą modlitwą. Po Mszach św. będzie poświęcenie kredy oraz kadzidła. Jest to również dzień modlitw dzieci i młodzieży w intencji misji.
  • W czwartek (10.I.) Msza święta w intencji wszystkich próśb oraz podziękowań do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny w kaplicy klasztornej o godz. 1700. W tym dniu odbędzie się w Bazylice Opłatek Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie. Mszy świętej o godz. 1800 będzie przewodniczył Ks. Kard. Stanisław Dziwisz. Szczegóły spotkania umieszczone są w Internecie i na plakatach.
  • W piątek (11.I.) Msza święta dla chorych transmitowana z kaplicy klasztornej przez TV Kraków o godz. 1700. Wieczorem o godz. 1830 w auli Jana Pawła II odbędzie się bezpłatna projekcja filmu pt. October Baby. Film ten w USA bije rekordy oglądalności. Historia filmu jest inspirowana losami działaczki Pro-life Gianny Jessen, która urodziła się w wyniku aborcji dokonanej w 8 miesiącu ciąży. Pan Bóg miał jednak inne plany… Warto przyjść i zobaczyć! Szczegóły w Internecie i na plakatach.
  • W sobotę (12.I.) z racji II soboty miesiąca wszystkich obrońców ludzkiego życia zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia o godz. 1500 oraz Mszę świętą sprawowaną w tej intencji. Będzie także możliwość podjęcia Duchowej Adopcji.
  • Zachęcamy do nawiedzenia kaplicy klasztornej, w której znajduje się łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego oraz grób św. Faustyny. Warto zobaczyć również w dolnej części Bazyliki kaplice: św. Siostry Faustyny, Matki Bożej Siedmiobolesnej, Krzyża Świętego, Communio Sanctorum i św. Andrzeja Apostoła, ciekawe wystawy oraz makietę organów. Jest również dostępna przy Bazylice wieża widokowa.
  • Niech znakiem wdzięczności za skarb wiary będzie choćby krótka chwila osobistej modlitwy w kaplicy Wieczystej Adoracji z racji I niedzieli miesiąca. Mędrcy ze Wschodu – jak pisze Ewangelista – gdy zobaczyli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. Symbolem naszej żywej więzi z Chrystusem niech będzie także poświęcona dziś kreda i kadzidło.