• Rozpoczynając okres zwykły w liturgii Kościoła uwielbiamy Boga za to, że On w swojej wielkiej dobroci zwykłą wodę naszej codzienności zamienia w szlachetne wino prawdy, miłości i wzajemnej pomocy, w której objawia się Jego Miłosierdzie.
  • W dniach od 20 do 27 stycznia przeżywamy w naszej Archidiecezji Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Czynimy to wraz z patronami dnia dzisiejszego: św. Fabianem papieżem i męczennikiem oraz św. Sebastianem, z ufnością i nadzieją pełnego zjednoczenia wszystkich uczniów Chrystusa.
  • W poniedziałek (21. I.) wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. Jej wstawiennictwu polecajmy wszystkie Babcie, w dniu ich święta.
  • W środę (23.I.) wspomnienie bł. Wincentego Lewoniuka i dwunastu Towarzyszy, męczenników z Pratulina.
  • W czwartek (24.I.) wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, który jest patronem dziennikarzy. Msza święta w intencji wszystkich próśb oraz podziękowań do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny w kaplicy klasztornej o godz. 1700.
  • W piątek (25.I.) święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła. W tym dniu można dostąpić łaski odpustu zupełnego z racji przeżywanego Roku Wiary. Msza święta transmitowana z kaplicy klasztornej dla chorych przez TV Kraków o godz. 1700.
  • W sobotę (26.I.) wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa.
  • Zachęcamy do nawiedzenia kaplicy klasztornej, w której znajduje się łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego oraz grób św. Faustyny. Warto zobaczyć również w dolnej części Bazyliki kaplice: św. Siostry Faustyny, Matki Bożej Siedmiobolesnej, Krzyża Świętego, Communio Sanctorum i św. Andrzeja Apostoła, ciekawe wystawy oraz makietę organów. Jest również dostępna przy Bazylice wieża widokowa.
  • Wyrażamy wdzięczność kapłanom, siostrom zakonnym oraz wiernym, którzy ochotnym sercem włączają się do nieustannej modlitwy w kaplicy Wieczystej Adoracji, wypraszając dary Bożego Miłosierdzia dla rodzin, naszej Ojczyzny i Kościoła, a także pokój i jedność dla całego świata.
  • Niech w radościach i trudach nowego tygodnia towarzyszy nam świadomość, że Jezus Miłosierny wraz Maryją pragnie być obecny także w naszych domach rodzinnych, wspierając nas obficie swoim błogosławieństwem.