• Jakże wymownie brzmią dziś słowa refrenu responsoryjnego, kiedy witamy Papieża Franciszka, który przybywa niemal „z końca świata”, a staje się nam tak bliski przez dar żywej wiary, pokory i miłości do ubogich: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas! Niech naszą odpowiedzią będzie serdeczna pamięć w modlitwie w intencji Ojca Świętego Franciszka, który jest dla nas Przewodnikiem na drogach wiary, nadziei i miłości.
  • Serdecznie zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, które przeżywamy w naszej Bazylice w każdą niedzielę po Godzinie Miłosierdzia, która rozpoczyna się o godz. 1500. Bezpośrednio po Gorzkich Żalach jest odprawiana Msza święta.
  • We wtorek (19. III.) przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, który jest również Patronem tutejszego klasztoru. Myślą i sercem będziemy towarzyszyć Papieżowi Franciszkowi w dniu inauguracji Jego pontyfikatu. W tym dniu przypada też rocznica święceń biskupich naszego Metropolity - Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. Wdzięczną modlitwą otoczmy także Ks. Kan. Bogdana Zbroję z okazji jego imienin. Msza święta odpustowa ku czci św. Józefa w kaplicy klasztornej o godz. 17.
  • Do 20 marca jest jeszcze w naszej Bazylice ołtarz, zwany „Gwiazdą Kazachstanu”, który docelowo będzie umieszczony w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornym w Kazachstanie.
  • W czwartek (21. III.) Msza święta w intencji wszystkich próśb oraz podziękowań do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Faustyny w kaplicy klasztornej o godz. 1700.
  • W piątek (22. III.) Godzina Miłosierdzia o godz. 1500, bezpośrednio po niej Msza święta w Bazylice, a następnie Droga Krzyżowa o godz. 1600. Msza św. dla chorych transmitowana przez TV Kraków z kaplicy Sióstr o godz. 1700.
  • W sobotę (23. III.) kolejna grupa mężczyzn zostanie pobłogosławiona do posługi nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii podczas Mszy świętej w Bazylice o godz. 1100.  Na godz. 1500 przybędzie do naszego Sanktuarium V Pielgrzymka NSZZ Solidarność Regionu Śląska Opolskiego.
  • W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Wielki Tydzień. Poświęcenie palm będzie na każdej Mszy świętej, zaś uroczysta procesja z palmami wyruszy sprzed kaplicy klasztornej o godz. 1015. Stamtąd przejdziemy procesyjnie do Bazyliki, aby uczestniczyć w Ofierze Mszy Świętej, której będzie przewodniczył Rektor naszego Sanktuarium – Ks. Biskup Jan Zając.
  • Dziękujemy wszystkim, którzy o różnych porach dnia i nocy trwają na modlitwie w kaplicy Wieczystej Adoracji, wypraszając Boże miłosierdzie dla całego świata.