Drodzy Bracia Kapłani!

Przeżywany czas Wielkiego Postu z każdym dniem przybliża nas do świętowania Wielkiego Czwartku – dnia, w którym Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię i służebne kapłaństwo. Ten dzień jest świętem kapłanów, dlatego pragnę każdego z Was, Drodzy Bracia, zaprosić do koncelebrowania wraz z Biskupami uroczystej Mszy Krzyżma w Wielki Czwartek, 28 marca 2013 roku, i do odnowienia kapłańskiego oddania się na służbę Chrystusowi i Jego Kościołowi. Uroczystość ta rozpocznie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach o godz. 10.00.

W tym roku przyjazd do Łagiewnik będzie się łączył z dziękczynieniem za przeżywaną jeszcze w Archidiecezji Krakowskiej Peregrynację Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii świadków wiary – św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II. To niezwykły dar w dziele umacniania kultu Bożego Miłosierdzia, które jest źródłem nadziei dla każdego człowieka.

Pielgrzymując w Wielki Czwartek do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, chcemy także dziękować za 8 lat apostolskiej posługi papieża Benedykta XVI. Będziemy się modlić, by przesłanie tego pontyfikatu zaowocowało ożywieniem wiary w Kościele powszechnym i w parafialnych wspólnotach.

W dniu święta kapłanów wszyscy razem będziemy dziękować za Ojca Świętego Franciszka, który już stał się znakiem nadziei dla Kościoła. Pragniemy otoczyć Go modlitwą, by pozostawał blisko ludzi, umacniał braci w wierze i prowadził Kościół ścieżkami Odkupiciela Człowieka.

Razem z biskupem Tadeuszem Rakoczym i biskupem Janem Zającem pragniemy podziękować Bogu za pięćdziesiąt lat kapłaństwa. Będziemy również dziękować za dwadzieścia pięć lat posługi biskupiej kardynała Kazimierza Nycza i biskupa Jana Szkodonia, a także za dwadzieścia pięć lat kapłaństwa biskupa Grzegorza Rysia. Chcemy w Wieki Czwartek, w czasie naszego pielgrzymowania do Łagiewnik, otoczyć braterską modlitwą wszystkich Jubilatów przeżywających w 2013 roku złoty lub srebrny jubileusz święceń kapłańskich, dlatego w sposób szczególny proszę ich o obecność i zapraszam do koncelebry.

Proszę, aby, jak co roku, wraz z duszpasterzami przybyli do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ministranci, lektorzy, schole, członkowie Ruchu Światło-Życie, młodzież naszej Archidiecezji, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń oraz wierni świeccy. Niech ten dzień stanie się prawdziwie dniem modlitwy za kapłanów i o nowych kapłanów.

Oczekując na kapłańskie spotkanie przy ołtarzu naszego Mistrza w Wielki Czwartek w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Stanisław kard. Dziwisz
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Informacje dla Kapłanów
Msza Krzyżma Świętego - Wielki Czwartek 28.03.2013 r.
SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W ŁAGIEWNIKACH

1. Księża koncelebranci proszeni są o zabranie własnych alb, cingulów oraz stuł koloru białego;

2. Kapłani ubierają się w stroje liturgiczne w auli bł. Jana Pawła II (budynek po lewej stronie wejścia do Bazyliki – za kaplicą wieczystej adoracji). Księża Infułaci, Kapituła oraz Księża przeżywający w tym roku jubileusz 50-lecia i 25-lecia świeceń kapłańskich, ubierają się w zakrystii dolnej i należąc do najbliższej koncelebry, uczestniczą w procesji wejścia. Pozostali kapłani, ubrani w szaty liturgiczne, proszeni są o przejście do Bazyliki. Po oddaniu czci ołtarzowi, przez ucałowanie, zajmują miejsca na krzesłach przed prezbiterium;

3. Komunię Świętą Księża będą przyjmować pod dwiema postaciami przez zanurzenie przy ołtarzu głównym. Co do przejść i przystępowania do Komunii, proszę o podporządkowanie się poleceniom kleryków, którzy będą dbali o porządek;

4. W procesji wyjścia uczestniczy tylko najbliższa koncelebra, inni Kapłani pozostają na miejscach. Po wyjściu procesji z Bazyliki Księża udają się do auli Jana Pawła II;

5. Grupy parafialne (nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, ministranci, lektorzy, schole) wchodzą bezpośrednio do Bazyliki. Zachęcamy, aby ministranci i lektorzy uczestniczyli w Mszy św. ubrani w stroje liturgiczne. Powinni oni zajmować miejsca poczynając o środkowej części Bazyliki, tworząc przy ławkach. Schole, również w strojach, które ubierają, posługując w swoich parafiach, zajmują miejsce na chórze.

6. Oleje będą rozdzielane w dolnej części Bazyliki, w kaplicy niemieckiej:

  • Wielki Czwartek - po Mszy św. Krzyżma w Sanktuarium w Łagiewnikach do godz. 14.00;
  • Wielki Piątek, Wielka Sobota - Katedra Wawelska, 9.30-16.00;
  • W przypadku, kiedy oleje odbiera osoba świecka, powinna ona posiadać stosowne, pisemne upoważnienie od Ks. Proboszcza, sygnowane pieczęcią parafii.
  • Olej chorych oraz święte Krzyżmo należą do „rzeczy świętych”. Należy im okazywać wielki szacunek. Prosimy, aby oleje odbierać w specjalnie do tego przeznaczonych naczyniach i przechowywać w wyróżnionym w zakrystii miejscu. Resztę oleju, która pozostała z ubiegłego roku należy spalić, naczynie dobrze wyczyścić i zaopatrzyć się w nowo pobłogosławione oleje;

7. Obecni w Sanktuarium kapłani otrzymają tekst Listu do Kapłanów na Wielki Czwartek 2013, zatytułowany Spotkanie z Jezusem Chrystusem. List ten zostanie również, poprzez pocztę kurialną, przekazany do każdej parafii.

8. Po zakończeniu Mszy Krzyżma Świętego, Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz zaprasza wszystkich Czcigodnych Kapłanów do Domu Duszpasterskiego na wspólny posiłek.