Młodzi krakowianie przygotowujący się do Światowego Dnia Młodzieży w 2016 r. inicjują akcję modlitewną P2P. „People to People, Prayer to Prayer” (ludzie dla ludzi, modlitwa za modlitwę) rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu i będzie polegać na wymianie osobistych intencji.

„Chodzi o rozpoczęcie poszukiwań Pana Boga. Za trzy lata spotkamy się jako żywy Kościół i będziemy chcieli podzielić się swoją wiarą. Dlatego muszę postawić sobie pytanie „co mam?”, czym mogę podzielić się z innymi” – mówi Zuzanna Marek, pomysłodawczyni akcji „P2P – Put forward your intention”.

Młodzi krakowianie – gospodarze kolejnego Światowego Dnia Młodzieży - już teraz zaprosili swoich rówieśników z różnych krajów świata do wspólnej modlitwy. “Jeżeli chcemy, żeby w 2016 roku wydarzyło się coś wyjątkowego, to musimy zacząć działać już teraz. Nie ma lepszego pomysłu na rozpoczęcie przygotowań do ŚDM, niż wspólna modlitwa” - czytamy na www.krakow2016.com.

W ramach inicjatywy P2P (people to people, prayer to prayer – ludzie dla ludzi, modlitwa za modlitwę) od pierwszej niedzieli Adwentu będą wymieniać się osobistymi intencjami, modląc się również o dobre owocowanie ŚDM w Rio de Janeiro i właściwe przygotowanie do ŚDM w Krakowie.

Osobą łączącą akcję P2P z przygotowaniami do ŚDM jest Matka Boża ze swoim sposobem poszukiwania Boga. “W czekaniu z Maryją pomoże nam Jej “zdjęcie”, które od wieków wisi w Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie, a które jest także symbolem Światowych Dni Młodzieży” - piszą na swoich stronach internetowych organizatorzy ŚDM. Pierwszym widocznym znakiem rozpoczęcia przygotowań do spotkania młodzieży z Ojcem Świętym będzie przyjęcie symboli ŚDM, wśród których jest maryjna ikona Salus Populi Romani. „Z Miriam chcemy poznawać i szukać Boga. Maryja kojarzy się przecież z oczekiwaniem, a my przecież czekamy na wydarzenia w 2016 r.” – mówią pomysłodawcy akcji.

Organizatorzy liczą na zainteresowanie akcją P2P młodzieży z całego świata. Globalnej wymianie intencji ma służyć oficjalna strona ŚDM www.krakow2016.com oraz profil ŚDM na Facebooku.

Akcja P2P jest kontynuacją inicjatywy „Podaj mnie dalej”, która zrodziła się z pragnienia świadomego przeżywania Adwentu. Idea powstała trzy lata temu w jednej z grup dominikańskiego duszpasterstwa akademickiego „Beczka”. Akcja była ściśle związana z roratami. Ich uczestnicy po Mszy św. wymieniali się różańcami przekazując sobie równocześnie intencje modlitwy.