Trudna sytuacja misjonarzy w Republice Środkowej Afryki oraz ich bohaterska postawa nie może pozostać obojętna katolikom. Mamy w naszej historii wielu misjonarzy, którzy mimo zagrożenia życia nigdy nie opuścili Ludu Bożego. Pozostali, bo byli pasterzami a nie najemnikami. Jednym z nich był Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński, który duszpasterzował na Wschodzie, zwłaszcza w Kazachstanie w latach 1939 – 1974. Wiedząc, że może być aresztowany czy nawet zamordowany, pozostał na posterunku do końca życia, troszcząc się o potrzebujących.

Dał o nim piękne świadectwo bł. Jan Paweł II, który w liście na sympozjum o ks. Bukowińskim w Karagandzie napisał: „Cieszę się, że postać tego bohaterskiego kapłana nie idzie w zapomnienie. Przeciwnie, pozostaje on w pamięci wielu, jako heroiczny świadek Chrystusa i pasterz tych, którzy doświadczali prześladowań z powodu wiary i pochodzenia. Nigdy ich nie opuścił. Dobrowolnie poszedł na ze­słanie, aby dzielić ich los. Bogu dziękuję, że mogłem go osobiście poznać, budować się jego świadectwem i wspierać w każdy możliwy w tamtych czasach sposób. Nigdy oprócz modlitwy nie prosił o nic dla siebie, ale zawsze był otwarty na wszyst­ko, co mogło dać oparcie w wierze i w cierpieniu tym, których Pan Bóg powierzył jego pieczy. Podziwiałem jego oddanie i duszpasterski zapał. Nie straszne mu były przeciwności, a nawet więzienie, byle tylko uciśniony Lud Boży mógł czerpać z je­go posługi”.

Wraz z bł. Janem Pawłem II chcemy modlić się za współczesnych misjonarzy, przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego, wielkiego misjonarza Wschodu. Trudności i niepokoje na misjach, zwłaszcza w Republice Środkowej Afryki, wzywają nas do miłości i szczególnej modlitwy za pracujących tam misjonarzy. Będziemy wypraszać potrzebne dla nich łaski w Bazylice Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach podczas wspólnej modlitwy w Godzinie Miłosierdzia o godz. 1500. Do tej modlitwy zaprasza wszystkich ludzi dobrej woli Rektor Sanktuarium - ks. bp Jan Zając oraz Stowarzyszenie ks. Władysława Bukowińskiego Ocalenie.

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Ks. W. Bukowińskiego

Boże Ojcze, Ty zleciłeś duszpasterską posługę Twemu słudze ks. Władysławowi nawet w więzieniach i łagrach, obdarzając go wielką wiarą, odwagą oraz przebaczającą miłością. Udziel i mnie tych samych darów, potrzebnych do życia Ewangelią we współczesnym świecie. Za przyczyną Twego Sługi wysłuchaj moją modlitwę i obdarz mnie łaską, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Informacje o imiennym włączeniu się w modlitwę można przekazać do ks. Jana Nowaka - duszpasterza w Bazylice Miłosierdzia w Krakowie, ul. s. Faustyny 3.