• Podczas środowej audiencji papież Franciszek przypomniał nam, że „niedzielna Msza nie może być jedynie świątecznym wydarzeniem, tradycją czy okazją do spotkania towarzyskiego. Musi prowadzić do spotkania z Chrystusem i nas przemieniać. Pierwszym świadectwem tego, jak przeżywamy Eucharystię, jest nasze podejście do bliźnich, a zwłaszcza do potrzebujących” – powiedział Ojciec Święty. Niech i dla nas każde przyjście do świątyni będzie prawdziwą lekcją miłosierdzia.
  • We wtorek (18.II.) o godz. 1730 odbędzie się w auli Jana Pawła II prezentacja najnowszej książki Białego Kruka pt. „Dyktatura gender”. Szczegóły na plakatach a zaproszenia dla chętnych w Punkcie Informacyjnym.
  • W czwartek (20. II.) wspomnienie bł. Hiacynty i Franciszka Marto z Fatimy. Msza święta w intencji wszystkich próśb oraz podziękowań do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny w kaplicy klasztornej o godz. 1700.
  • W piątek (21. II.) wspomnienie św. Piotra Damiana, bpa i dra Kościoła. Godzina Miłosierdzia oraz Msza święta w Bazylice o godz. 1520 w intencji ofiarodawców i dobroczyńców oraz wszystkich osób polecających się Bożemu Miłosierdziu. Msza święta dla chorych transmitowana przez TV Kraków z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” o godz. 1700. Z racji trzeciego piątku miesiąca Msza święta w intencji Ojczyzny i całego świata oraz członków „Faustinum” w kaplicy klasztornej o godz. 1700.
  • W sobotę (22. II.) przypada święto Katedry św. Piotra, Apostoła, a w naszym Sanktuarium w sposób szczególny dziękujemy Bogu za objawienie Siostrze Faustynie 83 lata temu w Płocku wizerunku z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Adoracja dziękczynna za dar Obrazu Jezusa Miłosiernego w kaplicy klasztornej od godz. 1900.
  • Serdecznie dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym, którzy ochotnym sercem włączają się do nieustannej modlitwy w kaplicy Wieczystej Adoracji, wypraszając Miłosierdzie dla Kościoła i całego świata.
  • Zachęcamy do nawiedzenia kaplicy klasztornej, w której znajduje się łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego oraz grób św. Faustyny. Warto zobaczyć również w dolnej części Bazyliki kaplice: św. Siostry Faustyny, Matki Bożej Siedmiobolesnej, Krzyża Świętego, Communio Sanctorum i św. Andrzeja Apostoła, ciekawe wystawy oraz makietę organów. Jest również dostępna przy Bazylice wieża widokowa.
  • „Drodzy polscy pielgrzymi! Serce napełnia się ufnością i nadzieją, gdy pomyślimy o zapewnieniu Jezusa: «Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym» (J 6,54) – mówił w środę papież Franciszek. Przeżywajmy Eucharystię w duchu wiary i modlitwy, z pewnością, że Pan dokona tego, co obiecał. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy”.