Kazania pasyjne będą głoszone w każdą niedzielę Wielkiego Postu w Godzinie Miłosierdzia. O godz. 15:00 Godzina Miłosierdzia, po niej Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza Święta. Kazania głosi ks. Jan Nowak.

Transmisja wszystkich kazań będzie dostępna w TV miłosierdzie i Radiu miłosierdzie.