• Pan Jezus wskrzeszając swego przyjaciela Łazarza zapewnia każdego z nas: Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki. Kolejne dni Wielkiego Postu to szczególna szansa odzyskania Bożego życia poprzez sakrament Spowiedzi świętej.
  • Serdecznie zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, które przeżywamy w naszej Bazylice w każdą niedzielę po Godzinie Miłosierdzia, która rozpoczyna się o godz. 1500. Bezpośrednio po Gorzkich Żalach jest odprawiana Msza święta.
  • We wtorek (8. IV.) o godz. 1830 odbędzie się w auli Jana Pawła II prezentacja najnowszych książek Białego Kruka pt. „Via Crucis” oraz „Święty Papież Polak”, a także przedświąteczny kiermasz książek. Szczegóły spotkania na plakatach a zaproszenia dla chętnych w Punkcie Informacyjnym.
  • W czwartek (10. IV.) Msza święta w intencji próśb oraz podziękowań do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny w kaplicy klasztornej o godz. 1700.
  • W piątek (11. IV.) Godzina Miłosierdzia oraz Msza święta w Bazylice o godz. 1520 w intencji ofiarodawców i dobroczyńców naszego Sanktuarium oraz wszystkich osób polecających się Bożemu Miłosierdziu, a o godz. 1600 Droga krzyżowa. Msza święta dla chorych transmitowana przez TV Kraków z Bazyliki o godz. 1700. Z racji II piątku miesiąca Msza święta dla rodziców „dzieci utraconych” – w Bazylice o godz. 1800. Szczegóły na internetowej stronie naszego Sanktuarium w zakładce „Dzieci utracone”.
  • W sobotę (12. IV.) kolejna grupa mężczyzn zostanie pobłogosławiona do posługi nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii podczas Mszy świętej w Bazylice o godz. 1100.  Na godz. 1500 przybędzie do naszego Sanktuarium VI Pielgrzymka NSZZ Solidarność Regionu Śląska Opolskiego. Wraz z nimi będziemy się modlić w intencji obrony poczętego dziecka, podejmując także dzieło Duchowej adopcji. O godz. 1700 Msza św. w kaplicy klasztornej w intencji trudnych małżeństw oraz spotkanie wspólnoty Sychar.
  • W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Wielki Tydzień. Poświęcenie palm będzie na każdej Mszy świętej, zaś uroczysta procesja z palmami wyruszy sprzed kaplicy klasztornej o godz. 1015. Stamtąd przejdziemy procesyjnie do Bazyliki, aby uczestniczyć w Ofierze Mszy Świętej, której będzie przewodniczył Rektor naszego Sanktuarium – Ks. Biskup Jan Zając.
  • Dziękujemy wszystkim, którzy o różnych porach dnia i nocy trwają na modlitwie w kaplicy Wieczystej Adoracji, wypraszając Boże miłosierdzie dla całego świata.
  • Niech wymowne słowa refrenu: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia, będą dla nas zachętą do wielkopostnej przemiany naszych serc.