W imieniu Konferencji Episkopatu Polski oraz Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia“ zostaliśmy zaproszeni na uroczystą Mszę Świętą, która odbyła się 30 marca w bazylice Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Zjednoczyliśmy się z rodakami w modlitwie przy Ogniu Miłosierdzia.

Podczas Mszy Świętej został przekazany na ręce naszej delegacji oraz przedstawicielom Rodziny Szkół im. Jana Pawła II lampion z ogniem zapalonym i pobłogosławionym przez Ojca Świętego jako symbol Iskry Bożego Miłosierdzia. W trakcie tej Mszy Świętej Iskrę Miłosierdzia otrzymał również prezydent RP Bronisław Komorowski oraz przedstawiciele kilkudziesięciu instytucji kościelnych, państwowych i społecznych, organizacji harcerskich i mediów. W ten sposób każda osoba doświadczyła blasku Bożego Miłosierdzia.

Właśnie 2 kwietnia 2014 do Kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia, za sprawą delegacji Progimnazjum im. Jana Pawła II z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach dotarła Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia.

Podczas Mszy Świętej upamiętniającej odejście bł. Jana Pawła II do Domu Ojca, w sercu Wilna, w Kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia, rozpoczeliśmy przekazywanie Iskry wszystkim obecnym na Mszy Świętej, aby powędrowała do każdego domu, do każdej rodziny. Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia odebrały delegacje polskich organizacji i środowisk na Litwie, w tym ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński, prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm RL Michał Mackiewicz, wicestarosta frakcji AWPL w Sejmie RL Wanda Krawczonok, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie “Macierz Szkolna“, poseł na Sejm RL Józef Kwiatkowski, wiceminister kultury Litwy Edward Trusewicz , samorządy rejonu wileńskiego i solecznickiego na czele z merem Marią Rekść i merem Zdzisławem Palewiczem, dyrektor Domu Kultury Polskiej Artur Ludkowski, przedstawiciele samorządu miasta Wilna, delegacje wyższych uczelni, szkół i przedszkoli, polskich teatrów oraz wielu innych przedstawicieli polskiego życia społecznego na Litwie.

Wzruszającym momentem było wręczenie gościom lampionów odpalonych od poświęconego ognia przez Jana Pawła II. Jedni od drugich odpalali, by z czcią i szacunkiem donieść tę Iskrę do swego domu. Cicho, w skupieniu i bez patosu po modlitwie ludzie nieśli swoje małe „Iskierki“ do domów. W sposób bardzo przenikliwy prawda o Bożym miłosierdziu została przypomniana światu właśnie w Wilnie i Łagiewnikach. Bóg posłużył się prostą, pokorną siostrą zakonną, świetą Faustyną, aby skierować do zagubionego świata orędzie swego miłosierdzia.

„Każdy może i powinien nosić w sobie Bożą iskrę miłosierdzia i zapalać nią swoich bliźnich, swoje rodziny i środowiska. Powinniśmy tą iskrą zapalić całą naszą Ojczyznę, aby było w niej więcej miłosierdzia, więcej braterstwa, więcej solidarności, więcej zgody i prostej ludzkiej życzliwości“ - powiedział do zgromadzonych kardynał Stanislaw Dziwisz.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że nasze progimnazjum należy do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, dzięki czemu mamy okazję uczestnictwa w tak doniosłym przedsięwzięciu i teraz możemy dzielić się tą radością z innymi. Dziękujemy za patronat i opiekę nad delegacją oraz nad wszelkimi szkolnymi inicjatywami Hance Gałązce, wiceprezesowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“ w Warszawie, prezesowi Oddziału Stowarzyszenia w Łomży.                                         

Dyrektor Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Janina Wysocka

Źródło: iskramilosierdzia.pl