„... nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. (...) Niech to przesłanie rozchodzi się (...) na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. (...) Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, (...) z Polski
i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”

bł. Jan Paweł II Kraków- Łagiewniki 18.08.2002r.

„Róża dla Jezusa Miłosiernego”
Tańcem czcijmy Go!

Zostań Świadkiem Miłosierdzia uczestnicząc w wydarzeniu „Róża dla Jezusa Miłosiernego” organizowanym przez Diakonię Miłosierdzia Ruchu Światło-Życie na Rynku Głównym w Krakowie w Białą Sobotę 26 kwietnia 2014 roku o godzinie 14.45.
Chcemy poprzez nasze działanie „przekazywać światu ogień miłosierdzia” oraz zaprosić do udziału w Święcie Bożego Miłosierdzia.

NIE MOŻEMY PRZYJŚĆ NIEPRZYGOTOWANI!
Dlatego też:
1. Uczestniczymy w próbie tańca, która odbędzie się równolegle w Liceum Ogólnokształcącym nr XV im. M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie (Al. A. Dygasińskiego 15) oraz w Strażnicy w Drogini w dniu 12.04 (sobota), godz. 9.00, Kraków godz. 11.00

Na próbę przychodzimy z obuwiem zamiennym.

2. Na Rynek przybywamy z żywą różą, którą obdarujemy przebywających tam turystów i przechodniów zapraszając ich na Święto Miłosierdzia.

Więcej informacji na: www.milosierdzie.krakow.oaza.pl