SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W ŁAGIEWNIKACH

Informacje dla Kapłanów 

Msza Krzyżma Świętego

Wielki Czwartek 

17. 04. 2014 r.

1. Księża koncelebranci proszeni są o zabranie własnych alb, cingulów oraz stuł koloru białego.

2. Kapłani ubierają się w stroje liturgiczne w auli bł. Jana Pawła II (budynek po lewej stronie wejścia do Bazyliki – za kaplicą wieczystej adoracji). Księża Infułaci, Kapituła oraz Księża przeżywający w tym roku jubileusz 50-lecia i 25-lecia świeceń kapłańskich, ubierają się w zakrystii dolnej i należąc do najbliższej koncelebry, uczestniczą w procesji wejścia. Pozostali kapłani, ubrani w szaty liturgiczne, proszeni są o przejście do Bazyliki. Po oddaniu czci ołtarzowi, przez ucałowanie, zajmują miejsca na krzesłach przed prezbiterium.

3. Komunię Świętą Księża będą przyjmować pod dwiema postaciami przez zanurzenie przy ołtarzu głównym. Co do przejść i przystępowania do Komunii, proszę o podporządkowanie się poleceniom kleryków, którzy będą dbali o porządek.

4. W procesji wyjścia uczestniczy tylko najbliższa koncelebra, inni Kapłani pozostają na miejscach. Po wyjściu procesji z Bazyliki Księża udają się do auli bł. Jana Pawła II.

5. Grupy parafialne (nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, ministranci, lektorzy, schole) wchodzą bezpośrednio do Bazyliki. Zachęcamy, aby ministranci i lektorzy uczestniczyli w Mszy św. ubrani w stroje liturgiczne. Powinni oni zajmować miejsca poczynając o środkowej części Bazyliki, tworząc przy ławkach. Schole, również w strojach, które ubierają, posługując  w swoich parafiach, zajmują miejsce na chórze. 

6. Oleje będą rozdzielane w dolnej części Bazyliki, w kaplicy niemieckiej: 

  • Wielki Czwartek - po Mszy św. Krzyżma w Sanktuarium w Łagiewnikach do godz. 14.00;
  • Wielki Piątek, Wielka Sobota - Katedra Wawelska, 9.30-16.00;
  • W przypadku, kiedy oleje odbiera osoba świecka, powinna ona posiadać stosowne, pisemne upoważnienie od  Ks. Proboszcza, sygnowane pieczęcią parafii. 
  • Olej chorych oraz święte Krzyżmo należą do „rzeczy świętych”. Należy im okazywać wielki szacunek. Prosimy, aby oleje odbierać w specjalnie do tego przeznaczonych naczyniach i przechowywać w wyróżnionym w zakrystii miejscu. Resztę oleju, która pozostała z ubiegłego roku należy spalić, naczynie dobrze wyczyścić i zaopatrzyć się w nowo pobłogosławione oleje.

7. Obecni w Sanktuarium kapłani otrzymają tekst Listu do Kapłanów na Wielki Czwartek 2014, zatytułowany: "Kochać i służyć". List ten zostanie również, poprzez pocztę kurialną, przekazany do każdej parafii.

8. Po zakończeniu Mszy Krzyżma Świętego, ks. Kardynał Stanisław Dziwisz zaprasza wszystkich Czcigodnych Kapłanów do Domu Duszpasterskiego na wspólny posiłek.

Źródło: Archidiecezja Krakowska