Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach porównał ks. prof. Jan Machniak porównał do Wieczernika, do którego przyszedł zmartwychwstały Pan Jezus. – Tu w krakowskich Łagiewnikach my również przychodzimy, aby zobaczyć Pana Jezusa, dotknął Jego rany i uwierzyć. Chcemy, aby Bóg dotknął nas szczególną łaską i mocą, jakie płyną z przebitego boku Pana – mówił kapłan, który przewodniczył Mszy św. o godzinie szóstej.

- Gromadzimy się, aby wielbić niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże. Rozważamy tajemnice męki i śmierci Pana Jezusa oraz zmartwychwstania. Tu dokonują się szczególne rzeczy – mówił w homilii ks. prof. Machniak. 
Kaznodzieja przywołał postać św. s. Faustyny i podkreślił, że ta prosta zakonnica nie stanęła przy ołtarzu, nie szukała rewolucyjnych rozwiązań, nie domagała się kapłaństwa kobiet, a dziś znana jest na całym świecie. – Ona jak Tomasz, uwierzyła. Dotknęła Bożego Miłosierdzia – wyjaśnił kaznodzieja.
Ks. prof. Machniak mówił, że Apostołka Bożego Miłosierdzia przez modlitwę i cierpienie zbliżyła się do Chrystusa, a także przygotowała drogę dla Jana Pawła II. Kapłan mówił także o związkach Jana Pawła II z Krakowem i Łagiewnikami. Zaznaczył, że to Jezus Miłosierny w czasie II wojny światowej wskazał drogę życia Karolowi Wojtyle. – Dziś w Święto Bożego Miłosierdzia – a nie ma przypadków, ale wielki plan Boga – przeżywać będziemy kanonizację tego, który poświęcił tę świątynię i zawierzył tu świat Bożemu Miłosierdziu – powiedział. 
Kaznodzieja powiedział uczestniczącym we Mszy św., że dziś doznają wielkiej łaski. – To, że tu jesteśmy to łaska Bożego Miłosierdzia – zaznaczył.
Zwracając się do zebranych w świątyni ks. prof. Machniak zaapelował: - Uczmy się odkrywać drogi Bożego Miłosierdzia, patrząc na św. s. Faustynę i bł. Ojca Świętego Jana Pawła II oraz na bł. Jana XXIII.

Na zakończenie Mszy św. do wiernych przemówił ks. bp Jan Zając, rektor Sanktarium Bożego Miłosierdzia, który podziękował wszystkim za to, że tak licznie przybyli na łagiewnickie wzgórze, dając wielkie świadectwo wiary.

mp