Mszy św. odprawianej o godz. 8:00 w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przewodniczył ks. dr hab Krzysztof Gryz, rektor WSD w Krakowie.

- Dana jest nam szczególna łaska przeżywania uroczystości odpustowej w tym szczególnym miejscu i to w wymiarze podwójnym. Najpierw oddajemy hołd Bożemu Miłosierdziu, a dalej dziękujemy Bogu za dar kanonizacji świadka Bożego Miłosierdzia – Jana Pawła II. On jest z nami tu szczególnie obecny i to nie tylko przez znak pobliskiego Sanktuarium bł. Jana Pawła II, ale On zawsze tu był obecny – mówił ks. Gryz w homilii.

Rektor WSD w Krakowie przywołał odległe czasy II wojny światowej, kiedy to młody Karol Wojtyła wędrował w drewniakach do Łagiewnik i zanurzał się w modlitwie przez obrazem Pana Jezusa Miłosiernego. – To miejsce już wtedy na zawsze związało Go z Bożym Miłosierdziem – zaznaczył kapłan.

Dużą część homilii ks. Gryz poświęcił cierpieniu. – Każde cierpienie woła o miłosierdzie – wyjaśnił, przywołując List Jana Pawła II o cierpieniu „Salvifici doloris”. Za Janem Pawłem II powiedział, że każde cierpienie wyzwala w człowieku miłość. Przyzywa miłość. Mówił, że cierpienie połączone z cierpieniem Chrystusa może wybłagać u Boga nawrócenie duszy człowieka. – Im więcej jest zła, tym więcej potrzeba cierpienia – podkreślił ks. dr Gryz.

Kaznodzieja wskazał wiernym na obraz Pana Jezusa Miłosiernego. – Ten obraz to świadectwo miłości Boga do człowieka, ale także wezwanie do nas: Idź i ty czyń dobro, jak Jan Paweł II. Wkrótce święty! – zakończył homilię rektor WSD w Krakowie.

mp