W sobotę 24 maja 2014 już po raz piąty do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach przybyła pielgrzymka słowackich grekokatolików. 

 
Pątnicy modlili się na różańcu, wzięli udział we Mszy św. i odśpiewali Akatyst. Specjalnie dla nich została także przygotowana konferencja o Bożym Miłosierdziu. Pielgrzymka zakończyła się w Godzinie Miłosierdzia. Po błogosławieństwie i poświęceniu dewocjonaliów pielgrzymi wyruszyli do swoich domów.
 
mp
 

 
FOT. s. E. Siepak