W sobotę 31 maja 2014 społeczność akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przybyła do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie- Łagiewnikach. Pątnicy z Lublina wraz z rektorem KUL polecali Bożemu Miłosierdziu przyszłość uczelni oraz wypraszali łaski dla wszystkich tworzących wspólnotę akademicką KUL. Pielgrzymi przybyli do Łagiewnik także p to, by podziękować Panu Bogu za kanonizację wieloletniego profesora KUL - Karola Wojtyły – św.Jana Pawła II.

Centralnym punktem pielgrzymki była koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Msza święta, której przewodniczył bp Jan Zając, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
W czasie Eucharystii rektor KUL, ks. prof. Antoni Dębiński dokonał aktu zawierzenia Miłosierdziu Bożemu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. „Oto my, społeczność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: profesorowie, studenci, pracownicy, emeryci, absolwenci i przyjaciele, pielgrzymujemy do Ciebie, aby złożyć Ci nasze zawierzenie i oddać się całkowicie Twemu Nieskończonemu Miłosierdziu. Przychodzimy do Ciebie z naszym zawołaniem: Deo et Patriae - Bogu i Ojczyźnie. Przychodzimy z zobowiązaniem naszej uczelni do czynienia prawdy w miłości. Tobie oddajemy wszystkie osoby iwydarzenia związane z naszą Alma Mater. Tobie zawierzamy naszą naukę i pracę, nasze poszukiwanie prawdy i mądrości, nasze plany i radości, ale również problemy i niepokoje. Tobie zawierzamy kształtowanie umysłów i serc oraz naszą służbę dla dobra Kościoła, Ojczyzny, Europy i świata. (…) Pomóż nam, abyśmy w każdych okolicznościach życia i pracy, potrafili odważnie, mądrze i bezkompromisowo świadczyć o naszej wyłącznej przynależności do Ciebie" – modlił się ks. prof. Dębiński.

Na zakończenie Mszy świętej, dziękując wszystkim za wspólną modlitwę Rektor KUL przypomniał zgromadzonym, że „społeczność akademicka już od lat przybywa do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. -Tegoroczna pielgrzymka ma jednak charakter szczególny. Odbywa się bowiem po kanonizacji naszego Profesora. Karol Wojtyła jako ksiądz, a później biskup i kardynał, bez mała przez trzydzieści lat przyjeżdżał z Krakowa do Lublina, aby na KUL pełnić posługę słowa i myślenia, prowadzić wykłady i seminarium naukowe, dzielić się ze studentami w współpracownikami swoją wiedzą, doświadczeniem i mądrością - powiedział ks. Dębiński. - Dzisiaj nasza społeczność - przedstawiciele Senatu, profesorowie, studenci, pracownicy różnych agend uniwersyteckich, profesorowie emeryci, absolwenci i przyjaciele naszej Alma Mater - gromadzi się tutaj, w Sanktuarium w Łagiewnikach, aby podziękować Bożej Opatrzności za dar, jakim jest dla nas osoba Jana Pawła II, naszego profesora, patrona i świętego; jest on dla nas wzorem i drogowskazem – dodał.
Kończąc swoje słowo rektor KUL powiedział jeszcze: - Jestem przeświadczony, że nasza obecność w Łagiewnikach, wspólna modlitwa i trwanie razem, wzmocnią nas w codziennym realizowaniu misji naszej uczelni zawartej w zawołaniu: Deo et Patriae - w służbie Bogu i Ojczyźnie.

Po Mszy świętej pielgrzymi obejrzeli „Opowieści Papieskie" - widowisko plastyczno-muzyczne oparte na tekstach Karola Wojtyły, wykonane przez znakomity Teatr ITP. Wizyta w sanktuarium zakończyła się spotkaniem z sekretarzem Jana Pawła II, metropolitą lwowskim - abp. Mieczysławem Mokrzyckim.

mp