O. Carlo Maria Laborde OFM Cap, sekretarz generalny Grup Modlitwy Ojca Pio w latach 2007-2013 oraz gwardian klasztoru w San Giovanni Rotondo był gościem XII czuwania czcicieli św. Ojca Pio w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, które miało miejsce z 14 na 15 czerwca 2014. W spotkaniu wzięli udział m.in. wierni z Warszawy, Krotoszyna, z Nowej Wsi, z Suchej Beskidzkiej, z Wieliczki, z Tenczyna, Białki-Tatrzańskiej, Łodzi, ze Skomielnej Czarnej, z Grudziądza, Bytomia i Krosna.

Na czuwanie czcicieli św. Ojca Pio, które w tym roku było w intencji rodzin, przybyło do Łagiewnik kilka tysięcy wiernych. Na samym początku czuwania, jeszcze przed odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego do Sanktuarium została wniesiona kopia obrazu św. Józefa z Kalisza. Ks. Krzysztof Śliczny, asystent Grup Modlitwy św. Ojca Pio diecezji kaliskiej przypomniał, że św. Józef jest właśnie patronem rodzin. Nawiązując do słów Apelu Jasnogórskiego kapłan mówił: - Maryjo z kaliskiego obrazu Świętej Rodziny pomóż nam odkryć co znaczą słowa: „Jestem, pamiętam, czuwam”. „Jestem” to znaczy wiem kim jestem: ojcem, matką, synową czy teściową. „Jestem” to znaczy, że jestem mężczyzną czy kobietą, a nie jednostką „a” czy „b”.”Jestem” to znaczy odkrywam Dekalog. Odkrywam, że kochać to znaczy powstawać. Wiem, gdzie jest mój ulubiony konfesjonał, do którego biegnę, gdy narozrabiam. Jako małżonek pamiętam, że to, co Bóg złączył, tego nie można rozdzielać. Czuwam nad wiernością, nad codzienną modlitwą. Czuwam, by nie utracić człowieczeństwa.

Zabierając głos o. Tomasz Duszyc OFMCap, krajowy duszpasterz Grup Modlitwy Ojca Pio przypomniał, że tegoroczne, już XII czuwanie czcicieli św Ojca Pio modlą się w intencji rodzin. - Dziś toczy się walka o rodzinę. Widzimy jak zły atakuje rodziny. Dlatego chcemy prosić Boga, by umacniał rodziny. W tej intencji chcemy dziś ofiarować nasz trud nocnego czuwania – mówił kapucyn i dodawał, że zebranym towarzyszą święci -św. Ojciec Pio i św. Józef Kaliski.

Po wspólnej modlitwie w intencji rodzin konferencję „Ojciec Pio – duszpasterz rodzin” wygłosił o. Laborde. Kapucyn wyraził wielką radość z tego, że już po raz drugi mógł przybyć do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Podkreślił wielką rolę św. s. Faustyny i św. Jana Pawła II w rozpowszechnieniu się orędzia Bożego Miłosierdzia. Przypomniał, że św. Ojciec Pio, który 52 lata posługiwał w konfesjonale, był Sługą Miłosierdzia.- Ojciec Pio bronił rodziny, jako wielkiego dzieła Bożego. Stał się wielkim obrońcą rodziny zbudowanej na sakramencie małżeństwa, wiernej Panu Bogu i otwartej na życie. Zachęcał swoje córki i synów duchowych by budowali małżeństwa i rodziny, mówił im by byli otwarci na życie, Boży dar – przypominał kapłan.

O. Laborde podkreślał, że rady jakich przed laty udzielał małżonkom Ojciec Pio są także dziś aktualne. Wiedział, że rodzina jest miejscem zmagania się między dobrem a złem, dlatego trzeba trwać przy Chrystusie i karmić się Jego Słowem – Ojciec Pio zawsze wzywał do modlitwy i zaufania Bożej Opatrzności. Wymagał, by rodziny w każdą niedzielę i święta były obecne na Mszy św. Zwracał uwagę na godny strój, w którym przychodzi się do kościoła. W tej kwestii był bardzo nieugięty – mówił gość z Włoch.

Ważnym punktem programu czuwania było świadectwo rodziny: Marka i Małgorzaty oraz ich córek. Po północy została odprawiona Msza św., której przewodniczył o. Tomasz Żak, prowincjał kapucynów. W homilii o. Laborde mówił o tajemnicy Trójcy Świętej. - Trójca jest Miłością, która ciągle żyje. Jest miłością, która nieustannie rodzi, która nieustannie rozdaje. Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty dają sobie siebie nawzajem w akcie miłości – wyjaśnił i dodał, że miłość Boga nie ogranicza się do Trójcy Przenajświętszej, ale rozlewa się na całe stworzenie. - Wielka jest Jego miłość w stosunku do nas – zaznaczył. Kapucyn przypominał, że Bóg jest Bogiem miłosiernym. Podkreślił, że wierzyć w Boga oznacza wierzyć w Trójcę Świętą. Z całą mocą mówił, że życie naszych rodzin powinno być tworzone na wzór Trójcy Świętej. - Oby każdy z nas mógł doświadczyć miłości Trójcy Świętej, byśmy mogli być świadkami miłości miłosiernej w społeczności, w której przyszło nam żyć – życzył zebranym w świątyni o. Laborde. Kończąc swoje słowo kapucyn podziękował zebranym w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia za wielkie świadectwo wiary dla całego świata. - Naród polski ma zadanie, by być świadkiem wiary i miłości wobec całego świata. Pozostańcie wierni wartościom chrześcijańskich, których tak bardzo bronił Jan Paweł II – apelował.

W czasie czuwania jego uczestnicy wspólnie odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Spotkanie modlitewne w intencji rodzin zakończyło się około godz. 5.00 rano.

mp