Mszą św. 17 sierpnia 2014 o godz. 7 rozpoczęła się I Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Mszy św. przewodniczył ks. bp Jan Zając, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Mszę św. transmitowała Telewizja Polska.

- Myślą serdeczną i modlitwą dziękczynną ogarniamy to, co dokonało się w ciągu dwunastu lat w tym łagiewnickim Sanktuarium. W promieniach Jezusa Miłosiernego – jest wśród nas Jan Paweł II – Święty. Pamiętamy, gdy jako utrudzony pielgrzym słabym głosem, ale z mocą ducha, modlił się, aby ta świątynia stała się miejscem głoszenia orędzia o miłości miłosiernej Boga – miejscem nawrócenia i pokuty, miejscem sprawowania ofiary eucharystycznej – jako źródła miłosierdzia – miejscem modlitwy - wytrwałego błagania o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata – mówił w homilii ks. bp Zając.

Hierarcha przypomniał słowa św. Jana Pawła II: „O Panie, Boże mój... wysłuchaj to właśnie i tę modlitwę, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię... Ty zaś wysłuchaj naszą modlitwę w miejscu Twego przebywania – w niebie”. - I stał się cud! Została otwarta nowa przestrzeń na spotkanie Boga z człowiekiem. Łagiewnicki Wieczernik rozszerzył się. Do tak czcigodnej kaplicy klasztornej dołączyła nowa świątynia z jej kaplicami, ambonami, ołtarzami i konfesjonałami. Rozpoczęła się wspaniała pielgrzymka milionów serc, które tu na nowo usłyszały orędzie przekazane przez Jezusa św. s. Faustynie – zaznaczył rektor Sanktuarium i dodał, że dziś wraz z całym Kościołem chcemy wyśpiewać hymn uwielbienia i dziękczynienia za to miejsce i za wszelkie dary, które tu mają miejsce.

- W blasku promieni Jezusa Miłosiernego, wpatrując się w apostołów Bożego Miłosierdzia: św. s. Faustynę i św. Jana Pawła II, pragniemy spojrzeć w przyszłość, która przed nami. Jeszcze jak echo brzmią tutaj słowa papieża, jako jego szczególnego testamentu: „Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Orędzia o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem s. Faustyny, aby dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło serca nadzieją. Niech się spełnia obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostatnie Jego przyjście. Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia” - przypominał papieskie słowa kaznodzieja. - Tak rozpoczął się nowy etap w historii zbawienia: każdy człowiek i cały świat został na nowo złożony w Sercu Ojca bogatego w miłosierdzie. Spełniło się pragnienie św. s. Faustyny i św. Jana Pawła II. Trwa nieustanna modlitwa niosąca nadzieję mieszkańcom ziemi. Spełnia się dzieło prowadzenia świata do źródeł miłości miłosiernej. Dziś, gdy wdzięczni jesteśmy Bogu za dar tego świętego miejsca, za dar kanonizacji apostoła miłosierdzia – św. Jana Pawła II, na progu nowych dni, które nadchodzą, pragniemy podjąć na nowo zadania, aby słowem, czynem i modlitwą nieść ogień miłosierdzia całemu światu. W blasku ognia miłosierdzia zapalonego przez Jana Pawła II, tam w kaplicy na Watykanie, a który nieustannie płonie wśród nas, idziemy do ołtarza Eucharystii, do źródła nadziei, aby Jezus rozpalił ogień miłosierdzia w naszych sercach i abyśmy go nieśli do każdego człowieka, aż po krańce ziemi – zakończył kaznodzieja.

mp