- Dziś nie mamy już wątpliwości, że filarami, kolumnami wiary i miłosierdzia Bóg uczynił św. Faustynę i św. Jana Pawła, którzy w tak odważny sposób odpowiedzieli na wezwanie do włączenia się w dzieło Bożego Miłosierdzia, aby te strumienie wychodzące z najlitościwszego Serca Jezusa mogły docierać na wszystkich ludzi – mówił w homilii w czasie Mszy św. 17 sierpnia 2014 roku o godz. 9 ks. prałat Franciszek Ślusarczyk, wicerektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Już na początku Mszy św. ks. Ślusarczyk podkreślił, że w czasie dzisiejszej I Pielgrzymki Bożego Miłosierdzia przede wszystkim wierni dziękują Bogu za dar kanonizacji św. Jana Pawła II. W homilii wicerektor Sanktuarium przypomniał, że 12 lat temu papież przybył do Łagiewnik z jakże ważnym przesłaniem, dotyczącym chrześcijańskiej nadziei. Przypomniał wówczas wypowiedziane papieskie słowa: „Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój” oraz „Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.”
Kiedy patrzymy na dramat Ukrainy, Iraku, Ziemi Świętej, gdy słyszymy, że obecnie - wydawałoby się w pokojowych czasach - zbrojne konflikty są w 120 miejscach świata, „z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie”. To głębokie przekonanie Jan Paweł II nosił w swoim sercu przez cały pontyfikat – mówił kaznodzieja.
Ks. Ślusarczyk powiedział, że od 17 sierpnia 2002 roku progi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przekroczyło około 20 milionów osób z różnych stron świata. - Wielu z nich przekroczyło także próg nadziei i miłosierdzia, przystępując do sakramentu Spowiedzi świętej, aby oczyścić swoje serce w tym wyjątkowym źródle miłosierdzia, które pozwala nam odzyskać - nieraz po latach - szatę łaski uświęcającej i godność dziecka Bożego - powiedział.
Jak mówił kaznodzieja, dziś oblicze Boga i oblicze człowieka bywa na różne sposoby zniekształcane, niszczone, wyśmiewane. - Wydaje się, że mimo tak ogromnego postępu w dziedzinie medycyny, informatyki, techniki, astronomii, możliwości tak łatwej komunikacji medialnej, człowiek jest coraz bardziej zagubiony, osamotniony, poraniony, pozbawiony swej najgłębszej godności dziecka Bożego! Dlatego to miejsce wybrane przez Boga, gdzie pielgrzymi stają przed Bogiem w duchu i prawdzie, staje się miejscem nadziei, bo każdy konfesjonał, ołtarz, tabernakulum, kaplica, przypomina nam o wielkiej, bezgranicznej miłości Boga do człowieka; miłości przypieczętowanej na Kalwarii; miłości o której przypomina nam już w przedsionku Bazyliki „kamień z Golgoty” – miejsca miłosierdzia i nadziei dla całego świata – zaznaczył i dodał, że dziś nie mamy już wątpliwości, że filarami, kolumnami wiary i miłosierdzia Bóg uczynił św. Faustynę i św. Jana Pawła, którzy w tak odważny sposób odpowiedzieli na wezwanie do włączenia się w dzieło Bożego Miłosierdzia, aby te strumienie wychodzące z najlitościwszego Serca Jezusa mogły docierać na wszystkich ludzi! - Kiedy przeżywamy tę dziękczynną uroczystość, uświadamiamy sobie, że na każdego z nas ten sam Jezus spogląda z wielką miłością i nadzieją, byśmy na ich wzór dorastali do takiej postawy, by w naszych słowach, myślach i czynach nasi bliscy mogli dostrzegać to prawdziwe oblicze Boga – Ojca bogatego w miłosierdzie!

Ks. Ślusarczyk zaznaczył, że może nam w tym pomóc także „Balsam Miłosierdzia”, ale pod warunkiem, że będzie mu towarzyszyć z naszej strony żywa wiara, systematyczna praca nad sobą i wytrwała modlitwa o Miłosierdzie dla nas i świata całego. - Módlmy się, by przez nasze świadectwo życia jak najwięcej osób mogło przekraczać ten próg miłosierdzia i doświadczać, że w Miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój a człowiek szczęście! - zakończył wicerektor Sanktuarium.

Na koniec Mszy św. ks. bp Jan Zając pobłogosławił Balsam Miłosierdzia i został rozdany czcicielom Bożego Miłosierdzia. Ci, którzy go przyjęli usłyszeli od kapłana słowa: „Przyjmij Balsam Miłosierdzia i bądź świadkiem Bożego Miłosierdzia”.

mp