- Światła padające z łagiewnickiej wieży, które przypominają promienie z obrazu Jezusa Miłosiernego i rzucają duchowy blask na całą Polskę: od Tatr do Bałtyku, od Bugu do Odry i na cały świat – przyprowadziły nas na to miejsce, aby jeszcze raz spotkać się z „Niestrudzonym Pielgrzymem tej ziemi” - z Janem Pawłem II. Ufamy, że jest z nami otoczony blaskiem Miłosiernego Jezusa – mówił w homilii w czasie Mszy św. 17 sierpnia 2014 roku ks. bp Jan Zając, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Odprawiając Mszę św. bp. Zając miał na sobie ornat Jana Pawła II sprzed 12 lat, a w czasie Konsekracji używany był także kielich z tamtego czasu. - Święty Janie Pawle II! W czasie konsekracji tej świątyni przekonywałeś nas, że jest to szczególne miejsce, które Bóg wybrał , aby tu wylewać łaski i udzielać swego miłosierdzia. Modliłeś się, aby ten kościół był zawsze miejscem głoszenia orędzia o miłosiernej miłości Boga. W ciągu minionych kilkunastu lat miliony pielgrzymów osobiście tu przybyło, aby usłyszeć Boskie orędzie, które otrzymała s. Faustyna – mówił rektor Sanktuarium.

Kaznodzieja nazwał Jana Pawła II „gorliwym miłośnikiem Eucharystii”, Mężem modlitwy, zanurzonym w Bogu”, „uczącym wszystkich solidarności”, „głosicielem Nowej Ewangelizacji” oraz „promotorem cywilizacji miłości”.

Podkreślił, że zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu było wydarzeniem, które wywarło ogromny entuzjazm – i tu i na całym świecie. - Dokonałeś Ojcze Święty uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Rozpoczął się nowy etap w historii świata i człowieka. Każdy człowiek i cały świat został zawierzony w sercu Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym – powiedział rektor Sanktuarium.

Kaznodzieja podkreślił, że pielgrzymka jest wielkim dziękczynieniem za kanonizację Jana Pawła II i za dar tego świętego miejsca, za ogrom łask, którymi Bóg w nim obdarowuje. - Na progu nowego czasu, nowych dni, które nadchodzą, razem z Tobą Ojcze Święty chcemy wyznać, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, miłości, jak miłosierdzie Boga. Dziś na nowo podejmujemy zadania apostołów miłosierdzia. Przez konkretne czyny miłosierdzia, dobre słowo i wytrwałą modlitwę, pragniemy rozpalać ogień miłosierdzia we współczesnym świecie – zaznaczył ks. bp Jan Zając.

mp