Wieczernikiem przełomu wieków nazwał Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach ks. prałat Marian Rapacz. Budowniczy Bazyliki Bożego Miłosierdzia przewodniczył 17 sierpnia 2014 roku Mszy św. sprawowanej o godz. 12.30.

-Zgromadziliśmy się na tym wzgórzu, na tym świętym miejscu w zupełnie wyjątkowym czasie – 17 sierpnia, w rocznicę konsekracji tej świątyni przez Jana Pawła II Wielkiego oraz zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Ta świątynia to wieczernik przełomu wieków, z którego na cały świat rozlewa się miłosierdzie Boże – powiedział ks. Rapacz w homilii.

Kaznodzieja podkreślał, że dziś Jan Paweł II wzywa każdego z nas do apostolstwa we współczesnym świecie -. On wołał i woła: Bądźcie apostołami Bożego Miłosierdzia. Być apostołem to znaczy być świadkiem Chrystusa Eucharystycznego. Jak Chrystus być ofiarą za drugiego człowieka. Jak Chrystus być chlebem dla drugiego człowieka. Być blisko drugiego człowieka – wyjaśniał.

mp