Drukuj
Kategoria: Aktualności

Trwają zapisy na III Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia, który już w październiku odbędzie się w Krakowie. Spotkanie, które będzie przebiegać pod hasłem „Jan Paweł II – Apostoł Bożego Miłosierdzia”, będzie dziękczynieniem za kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II, który tajemnicę Bożego Miłosierdzia przekazaną światu przez św. Siostrę Faustynę zaniósł na krańce świata.

Kongres będzie szczególną okazją do dzielenia się doświadczeniami kultu Bożego Miłosierdzia, który dziś rozwija się w różnych częściach świata.

- W imieniu archidiecezji krakowskiej i sanktuarium Bożego Miłosierdzia zapraszam czcicieli Bożego Miłosierdzia ze wszystkich kontynentów naszego globu, aby zechcieli podzielić się doświadczeniami przeżywania miłosierdzia w życiu i głoszenia go światu – mówi ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.

Kongres odbędzie się w dniach 3-5 października 2014 roku w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie ostatnie lata swojego życia spędziła św. Siostra Faustyna Kowalska i gdzie św. Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu.

Jak podkreśla ks. kard. Stanisław Dziwisz, kongres jest niejako wypełnieniem prośby Jana Pawła II, który w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku mówił: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

Kongres będzie również czasem odczytywania orędzia miłosierdzia w kontekście „nowej ewangelizacji”, którą przypomina nam Papież Franciszek, oraz szukania nowych metod dawania świadectwa o Bogu Miłosierdzia przed światem. „Chcemy wyrazić naszą jedność z Ojcem Świętym Franciszkiem, który w Piotrowej posłudze wielokrotnie odwoływał się do tajemnicy Miłosierdzia i wskazał Koronkę do Bożego Miłosierdzia jako najlepsze lekarstwo na choroby współczesnego świata” – zaznacza metropolita krakowski.

Jak podkreślają organizatorzy, III Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia nawiązuje bezpośrednio do ostatniego Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia, w czasie którego kard. Stanisław Dziwisz podjął decyzję o powstaniu Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia i organizowaniu co trzy lata Kongresów Miłosierdzia. - Odwołujemy się do tradycji kongresów i sesji organizowanych od lat w Krakowie-Łagiewnikach, dając dziś wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia możliwość dzielenia się doświadczeniem wiary, jakie rodzi się wokół tajemnicy Bożego Miłosierdzia. W naszych spotkaniach punktem odniesienia jest Pismo święte i Tradycja Kościoła. Opieramy się na Orędziu Miłosierdzia przekazanym światu przez św. Siostrę Faustynę, Apostołkę Bożego Miłosierdzia, i rozwijanym w nauczaniu św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka – wyjaśniają.

„Zachęcamy szczególnie parafie polskie, w których od lat rozwija się kult Bożego Miłosierdzia, do przybycia pod kierunkiem swojego Księdza Proboszcza czy Opiekuna choćby na jeden dzień” – czytamy w zaproszeniu organizatorów kongresu.

mp

Źródło: Nasz Dziennik

Więcej o Kongresie...