Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, które za dwa lata odbędą się w Krakowie, stwarzają historyczną szansę na wielkie przebudzenie w Kościele polskim, ożywienie parafii, przyciągnięcie młodzieży z obrzeży Kościoła i odnowę wspólnot – mówił w Krakowie podczas Dni Katechetycznych bp Damian Muskus. Koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM 2016 podkreślał, że jest to poważne wyzwanie duchowe dla całego Kościoła.

W swoim wystąpieniu, poświęconym przygotowaniom do ŚDM i obszarom, w które mogą się zaangażować młodzi ludzie wraz ze swoimi duszpasterzami i katechetami, bp Muskus zauważył, że organizacja spotkania młodych w Krakowie winna stać się wspólną drogą mobilizującą wszystkich: biskupów, księży, katechetów, wspólnoty parafialne i młodzieżowe, ewangelizacyjne i modlitewne. „Nie jesteśmy bowiem aktywistami, którzy mają po prostu przygotować duże wydarzenie. Jesteśmy, jak mówił papież Franciszek, narzędziami, dzięki którym tysiące ludzi młodych będzie miało przygotowaną drogę na spotkanie Jezusa” – stwierdził koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM 2016.  „Światowe Dni Młodzieży są przygotowywane dla młodych, z młodymi i przez młodych i dlatego dotyczą także tych, którzy są towarzyszami młodych ludzi, odpowiedzialnymi za ich wychowanie i formację” – dodał. Jego zdaniem, celem duchowych przygotowań do ŚDM jest formacja młodych ludzi, którzy będą dobrymi gospodarzami: świadomymi katolikami, dumnymi ze swojego dziedzictwa i potrafiącymi się dzielić jego pięknem, a zarazem otwartymi na bogactwo kulturowe młodych z całego świata. „Tak przygotowani, będą później nieocenionym skarbem i pomocą dla swoich wspólnot parafialnych czy duszpasterskich” – zapewniał hierarcha.

Zdaniem mówcy, drogę przygotowań do ŚDM wyznaczył papież Franciszek, gdy w Rio namawiał młodych, by weszli na drogę ewangelicznych Błogosławieństw. „Kazanie na Górze winno więc stać się główną treścią katechezy” – uważa bp Muskus. Koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM zachęcał katechetów, by skorzystali z gotowych materiałów przygotowanych w ramach projektu B>M (Być to znaczy więcej niż mieć). Namawiał do odmawiania w czasie katechezy oficjalnej modlitwy w intencji ŚDM. Podkreślił potrzebę rozważania z młodymi hasła krakowskiego spotkania: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. „Zanim kilka milionów młodych ludzi przyjedzie do nas, by poznać i doświadczyć tajemnicy Bożego Miłosierdzia w miejscu, gdzie Pan Jezus przypomniał o niej światu przez św. Faustynę, warto tę tajemnicę rozważać z naszą młodzieżą” – stwierdził. „Nie możemy ustawać w uczeniu młodych „wyobraźni miłosierdzia”, o którą apelował święty patron ŚDM na krakowskich Błoniach w 2002 roku. Hasło ŚDM w Krakowie to wezwanie do wrażliwości i solidarności z potrzebującymi, do uczenia młodych takiej postawy w środowisku ich życia i dorastania” – dodał. Kolejnym obszarem, który duszpasterze i katecheci winni wskazać młodym jako formę zaangażowania w przygotowania do ŚDM, jest też według bp. Muskusa idea wolontariatu. „Warto uczyć młodych bezinteresownego ofiarowania czasu, sił i talentów dla innych, zarażania ich tą ideą” – podkreślił.

„Niech droga przygotowań do ŚDM stanie się i waszą drogą, a doświadczenie towarzyszenia młodym w tej wędrówce niech was buduje i umacnia” – życzył słuchaczom hierarcha.

Dni Katechetyczne Archidiecezji Krakowskiej odbywają się w dniach 28-29 sierpnia 2014 w Auli św. Jana Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Uczestniczą w nich proboszczowie, katecheci i duszpasterze z całej archidiecezji.

Magdalena Dobrzyniak