- Kraków, wierny dziedzictwu św. Jana Pawła II, kontynuuje misję św. Siostry Faustyny, którą zawierzył jej w prywatnych wizjach Pan Jezus: „Mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim” - powiedział w piątek rozpoczynając IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Do Krakowa przyjechali czciciele Bożego Miłosierdzia z wszystkich kontynentów.

Otwierając Kongres, który odbywa się pod hasłem „Jan Paweł II – Apostoł Bożego Miłosierdzia”, ks. kard. Dziwisz przypomniał, że w kaplicy klasztornej przed obrazem Jezusa Miłosiernego modlił się w czasie wojny młody Karol Wojtyła, który jako biskup krakowski prowadził proces beatyfikacyjny Siostry Faustyny a jako Papież Jan Paweł II beatyfikował i kanonizował Apostołkę Bożego Miłosierdzia. - Św. Jan Paweł II odczytując znaki czasu Orędzie Miłosierdzia uczynił centralnym punktem swojego nauczania papieskiego w Encyklice „Dives in misericordia”. On ustanowił Święto Miłosierdzia i zawierzył Kościół i świat Bożemu Miłosierdziu w Krakowie 17 sierpnia 2002 roku – mówił.
Witając zgromadzonych na Kongresie ks. bp Jan Zając, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia powiedział: - Zaiste – promienie miłości miłosierne, docierające do mieszkańców na wszystkich kontynentach globu ziemskiego dzisiaj przyprowadziły na to miejsce szczególne pielgrzymów. Was wszystkich – apostołów miłosierdzia, którzy oświeceni Bożym światłem, przyjmujcie otwartym sercem orędzie o Bogu bogatym w miłosierdzie i nieście je tam, gdzie ludzie potrzebują światła nadziei. Witajcie – drodzy pielgrzymi w stolicy kultu Bożego Miłosierdzia. Dom Miłosierdzia Boga otwarty! Jesteście w swoim Domu!

Ks. kard. Stanisław Dziwisz przedstawił także wykład „Niezwykłe drogi Jana Pawła II do Bożego Miłosierdzia”. Prelegent powiedział m.in.: „Prawda o Bożym Miłosierdziu, jak podkreślił Jan Paweł II jest centralnym elementem misji, jaką uczniowie Chrystusa otrzymali od swojego Pana. Obejmuje ona wyznanie wiary w Boga miłosierdzia i uwielbienie Boga, bogatego w miłosierdzie oraz odważne i pełne nadziei spojrzenie w przyszłość. Realizuje się przez głoszenie Miłosierdzia Bożego w Liturgii Słowa i sprawowanie Eucharystii i sakramentu pokuty, które są źródłami miłosierdzia zawierając tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, w której w pełni objawiło się miłosierdzie Boga wobec człowieka. Miłosierdzie Boże doświadczane przez człowieka uznającego swoją słabość otwiera go na bliźniego ukazując możliwość dzielenia się miłosierdziem. Owocuje jako bezinteresowna pomoc udzielana człowiekowi znajdującemu się w potrzebie”.

Swoje słowo skierowała do uczestników także Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – s. Petra Kowalczyk, która wyraziła radość z kolejnego spotkania apostołów Bożego Miłosierdzia w tym Sanktuarium, w stolicy kultu Miłosierdzia Bożego.- Ten dar i to miejsce, w którym przecięły się drogi św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II, przyciąga czcicieli Bożego Miłosierdzia, a zarazem zobowiązuje do tego, aby tym darem się dzielić i nieść go światu. Jedną z form takiego działania są właśnie Międzynarodowe Kongresy Apostołów Bożego Miłosierdzia, organizowane w tym miejscu od 1996 roku pod patronatem metropolitów Krakowa. Organizowało je najpierw Zgromadzenie wspólnie z Papieską Akademią Teologiczną, potem Rektoratem Sanktuarium, a dziś głównym organizatorem jest Międzynarodowa Akademia Miłosierdzia – powiedziała i dodała, że kongresy organizowane w tym Sanktuarium mają na celu nie tylko spotkanie Apostołów Bożego Miłosierdzia, choć już samo takie spotkanie jest bardzo buduje i umacnia w pełnieniu na co dzień misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia życiem czynem, słowem i modlitwą. - Kongresy łagiewnickie są tak realizowane, by służyły formacji duchowej i apostolskiej. Stąd w programie jest wspólna modlitwa, odpowiednio dobrane tematy konferencji i świadectwa, w których uczestnicy dzielą się swoim doświadczeniem apostolskim – podkreśliła.

mp