Wykładowcą w pierwszym dniu Kongresu był także ks. Sławomir Oder, postulator w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Jana Pawła II. Gość z Watykanu mówił o „zmyśle wiary w odkrywaniu tajemnicy Bożego Miłosierdzia – od św. Jana Pawła II do papieża Franciszka”.

-Kościół świętych w pełni realizował i realizuje tę misję, głosząc przykładem życia swych synów to, co jest sercem Ewangelii. To Kościół świętych, krocząc solidarnie razem z całą ludzkością, naznaczoną ranami, które są następstwem grzechu, pochylając się z troską nad cierpiącymi i potrzebującymi, czyni namacalnym owoc Bożego miłosierdzia, jedynej rzeczywistości zdolnej położyć kres „mysterium iniquitatis” i otworzyć przed ludzkością horyzont nadziei – mówił i dodawał, że życie i dzieła świętych są namacalnym urzeczywistnieniem historycznym zmysłu wiary, który w sercach ludu Bożego jest pragnieniem miłosiernego przebaczenia, jest odpowiedzią na to pragnienie i zaspokojeniem. - W życiu świętych Matka Kościół, tak jak Jezus, naucza nas przykładem, a słowa magisterium pasterzy Kościoła rozjaśniają tajemnicę i objaśniają znaczenie jego czynów – zaznaczył.

Kończąc swój wykład ks. Oder przywołał słowa Ojca Świętego Franciszka, który dając Kościołowi i ludzkości nowych świętych, swoich poprzedników na urzędzie Piotrowym: św. Jana XXIII i św. Jana Pawła II, podkreślał prorocki charakter ich życia i nauczania: „Święty Jan XXIII i święty Jan Paweł II mieli odwagę oglądania ran Jezusa, dotykania Jego zranionych rąk i Jego przebitego boku. Nie wstydzili się ciała Chrystusa, nie gorszyli się Nim, Jego krzyżem. Nie wstydzili się ciała swego brata, ponieważ w każdej osobie cierpiącej dostrzegali Jezusa. Byli to dwaj ludzie mężni, pełni parezji Ducha Świętego i złożyli Kościołowi i światu świadectwo dobroci Boga i Jego miłosierdzia”.

mp