Główna Msza Święta przy ołtarzu polowym podczas Święta Miłosierdzia Bożego pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza - Metropolity Krakowskiego.