Męka Pańska wykonana w Niedzielę Palmową 9 kwietnia 2017 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przez chór sanktuaryjny "MUSICA EX ANIMA".