#barkachallenge. Artyści dla Jana Pawła II także z Łagiewnik