Droga Krzyżowa Pielgrzymów z Domów Pomocy Społecznej.