Ks. kard. Dominique Mamberti, Prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej oraz abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz goście, którzy przyjechali do Krakowa, aby wziąć udział w uroczystościach kończących obchody setnej rocznicy przywrócenia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską odwiedzili w sobotę (23 listopada 2019 roku) Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Sprawowali Mszę świętą w Kaplicy Klasztornej przy słynącym łaskami obrazem Pana Jezusa Miłosiernego i modlili się przy relikwiach św. Siostry Faustyny.

W homilii ks. kard. Dominique Mamberti mówił: - Dzisiaj po raz kolejny będę wychwalał Boże miłosierdzie za ten wielki dar bycia w tym miejscu, do którego mogę przywieźć wszystkie intencje składane także w kościele Ducha Świętego w Rzymie, aby tu w Łagiewnikach rozważać tajemnice Bożego miłosierdzia i w nim się całkowicie zanurzyć. Prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej dodawał, że w Łagiewnikach poleca Panu Bogu także wszystkie intencje papieża Franciszka.

- Dziś bardzo ważne jest przypomnienie współczesnemu światu o wielkiej miłości Boga do każdego człowieka. Jak ważne jest to, że każdy jest zdolny do przyjęcia tego wielkiego daru Bożego miłosierdzia – podkreślał kard. Dominique Mamberti.

Purpurat przyznał, że podczas wizyty w łagiewnickim sanktuarium towarzyszyły mu wielkie emocje. Kiedy Ojciec Święty Franciszek powołał abp. Mambertiego do kolegium kardynalskiego przydzielił mu jako diakonię kościół Ducha Świętego in Sassia. Ta rzymska świątynia, za sprawą św. Jana Pawła II od piętnastu lat jest Centrum Duchowości Bożego Miłosierdzia – znajduje się w nim obraz Jezusa Miłosiernego, statua św. Siostry Faustyny Kowalskiej oraz jej relikwie, a od 1993 roku posługują w nim także siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

– Uznaję ten gest jako wielki dar Bożej opatrzności, że w sposób szczególny zostałem związany z tą wielką tajemnicą Bożego miłosierdzia, którego apostołem była św. Siostra Faustyna. Boże miłosierdzia jest jakże ważnym przesłaniem do współczesnego świata. Jakże ważne jest przypomnienie współczesnemu światu o tej wielkiej miłości Boga do każdego człowieka, i jak ważne jest to, że każdy jest zdolny do przyjęcia tego wielkiego daru Bożego miłosierdzia – mówił kard. Mamberti.

Prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej zauważał, że Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo chciał położyć akcent na przesłanie Bożego miłosierdzia wszczepiając je w nauczanie Kościoła, ale także w sposób szczególny zaakcentował tę prawdę w decyzji o kanonizacji św. Siostry Faustyny. Podkreślił, że przesłanie Bożego miłosierdzia jest także bardzo bliskie Ojcu Franciszkowi, który wprowadził w Kościele Rok Jubileuszowy dedykowany Bożemu miłosierdziu, a w swoich wystąpieniach często odwołuje się do tego przesłania.

Poza Kaplicą Klasztorną goście z Italii odwiedzili Bazylikę Bożego Miłosierdzia, cmentarz, gdzie spoczywała św. Siostra Faustyna i modlili się w Kaplicy Wieczystej Adoracji oraz w celi gdzie umarła Apostołka Bożego Miłosierdzia. Pamiątkowy wpis zostawili także w naszej sanktuaryjnej księdze.

mp