Ks. prałat Franciszek Ślusarczyk – dr teologii, wieloletni adiunkt przy Katedrze Homiletyki PAT w Krakowie, rektor i kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach,  autor książek: Ideał chrześcijanina i sposób jego realizacji w kaznodziejskim przekazie  abpa Józefa Bilczewskiego (1860-1923), Kraków 1997, W blasku Bożego Miłosierdzia, Kraków 2010, Łagiewniki. Szansa dla świata, Kraków 2012, Nasza nadzieja w Miłosierdziu Pana, Tarnów 2013, oraz wielu referatów i artykułów z zakresu kaznodziejstwa i tajemnicy Bożego Miłosierdzia.

Ks. prałat Franciszek Ślusarczyk jest kustoszem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i rektorem Kościoła Rektoralnego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

 


 

Wicerektor 

Ks. Aleksander Wójtowicz R.M., (wyświęcony na kapłana w 1994 roku) w Sanktuarium pełni funkcję wice-prezesa Fundacji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Jest także dyrektorem Domu Duszpasterskiego. W czasie peregrynacji obrazu Pana Jezusa Miłosiernego po archidiecezji krakowskiej był kustoszem Wozu Peregrynacyjnego.

 


 

Kustosz Honorowy


Biskup nominat Jan Zając, nominowany jako biskup tytularny Taddui i biskup pomocniczy Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, honorowy kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, kanonik Kapituły Katedralnej na Wawelu, protonotariusz apostolski, dyrektor Wydziału Koordynacji Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ojciec duchowy Stałej Formacji Księży Archidiecezji Krakowskiej, członek Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Krakowskiej.


ŻYCIORYS


bp nominat Jan Zając, syn Piotra i Jadwigi Klamka, ur. 20 czerwca 1939 r. w Libiążu, ochrzczony 2 lipca 1939 r. w tamtejszym kościele parafialnym Przemienienia Pańskiego. Ukończył szkołę podstawową w 1953 r. a następnie podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie, gdzie zdał egzamin maturalny w 1957 r. W październiku tego samego roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Po sześciu latach studiów, dnia 23 czerwca 1963 r. z rąk Ks. Kard. Karola Wojtyły otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze wawelskiej.

Pracował jako wikariusz: - 1963 – 1967: w par. pw. MB Nieustającej Pomocy w Międzybrodziu Żywieckim,
- 1967 – 1970: w par. pw. MB Królowej Polski w Chełmku,
- 1970 – 1971: w par. pw. Ofiarowania Matki Bożej w Wadowicach.

Od czerwca 1971 r. do sierpnia 1977 r. pełnił obowiązki ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Od sierpnia 1977 r. do czerwca 1980 r. pełnił funkcję duszpasterza jednego z czterech rejonów parafii pw. M B Królowej Polski w Nowej Hucie. Od czerwca 1980 r. do października 1984 r. pełnił funkcję proboszcza parafii pw. św. Szczepana w Krakowie. 

4 listopada 1984 r. został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej; obowiązki rektora pełnił przez 9 lat do czerwca 1993 r. kiedy to objął stanowisko dyrektora Wydziału Koordynacji Duszpasterstwa Archidiecezji Krakowskiej. Od czerwca 1998 r. pełni również posługę ojca duchownego w ramach Studium Formacji Stałej Kapłanów Archidiecezji Krakowskiej. Należy do Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Kolegium Konsultorów. Jest kanonikim Kapituły Metropolitalnej na Wawelu i protonotariuszem apostolski. Od 1999 r. - wikariusz biskupi ds. duszpasterstwa. 

Od 29 września 2002 r. do 16 listopada 2014 r. był kustoszem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. 14 sierpnia 2004 r. mianowany przez Jana Pawła II biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Od 16 listopada 2014 r. jest honorowym kustoszem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.