Ks. dr Zbigniew Bielas R.M. urodził się 8 marca 1967 w Lanckoronie, pochodzi z miejscowości Leńcze koło Kalwarii Zebrzydowskiej. Jest kustoszem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i rektorem Kościoła Rektoralnego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

ŻYCIORYS

Ks. dr Zbigniew Bielas ukończył Liceum Ogólnokształcące w Kalwarii Zebrzydowskiej, a następnie w roku 1986 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1992 roku z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego.

Pierwsza parafia, w której posługiwał jako wikary, to sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu. Przygotowywał tam pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II, która miała miejsce w czerwcu 1997 roku.

W latach 1998–2007 pełnił funkcję rejonowego wizytatora katechizacji w rejonie VI (dekanaty: Wadowice Południe, Wadowice Północ, Kalwaria Zebrzydowska, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Zator) oraz doradcy metodycznego. Duszpastersko posługiwał w tym czasie w parafii św. Piotra Apostoła w Wadowicach.

W roku 2007 powierzona mu została funkcja rejonowego wizytatora katechizacji w rejonie I (dekanaty: Kraków-Centrum, Kraków-Kazimierz i Kraków-Salwator) oraz doradcy metodycznego. Zamieszkał i posługiwał w parafii Mariackiej w Krakowie.

22 grudnia 2007 roku otrzymał godność kanonika R.M. Był członkiem Rady Duszpasterskiej /2001-2010/, Rady Kapłańskiej /2003-2005/ oraz Rady Katechetycznej /2002-2012/ Archidiecezji Krakowskiej.

1 lipca 2012 roku został skierowany do parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu, gdzie pełnił posługę proboszcza do 30 czerwca 2019 roku.

7 maja 2015 roku obronił pracę doktorską z katechetyki „Podstawowe zadania katechezy w posłudze katechetycznej Kościoła w Polsce na podstawie podręczników do szkół ponadgimnazjalnych” napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Tadeusza Panusia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W roku 2017 kierował przygotowaniami do koronacji obrazu Matki Bożej Dobrej Rady oraz uroczystości jubileuszu 100-lecia parafii, a także koordynował dokończenie budowy wieży kościoła Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu.

W 2018 roku został powołany z nominacji na członka Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej.

Dekretem ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, od 1 lipca 2019 roku pełni funkcję Rektora Rektoratu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.


Kustosz Honorowy


Biskup Jan Zając, nominowany jako biskup tytularny Taddui. Honorowy kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, kanonik Kapituły Katedralnej na Wawelu, protonotariusz apostolski, dyrektor Wydziału Koordynacji Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ojciec duchowy Stałej Formacji Księży Archidiecezji Krakowskiej, członek Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Krakowskiej.


ŻYCIORYS


Bp Jan Zając, syn Piotra i Jadwigi Klamka, ur. 20 czerwca 1939 r. w Libiążu, ochrzczony 2 lipca 1939 r. w tamtejszym kościele parafialnym Przemienienia Pańskiego. Ukończył szkołę podstawową w 1953 r. a następnie podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie, gdzie zdał egzamin maturalny w 1957 r. W październiku tego samego roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Po sześciu latach studiów, dnia 23 czerwca 1963 r. z rąk Ks. Kard. Karola Wojtyły otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze wawelskiej.

Pracował jako wikariusz: - 1963 – 1967: w par. pw. MB Nieustającej Pomocy w Międzybrodziu Żywieckim,
- 1967 – 1970: w par. pw. MB Królowej Polski w Chełmku,
- 1970 – 1971: w par. pw. Ofiarowania Matki Bożej w Wadowicach.

Od czerwca 1971 r. do sierpnia 1977 r. pełnił obowiązki ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Od sierpnia 1977 r. do czerwca 1980 r. pełnił funkcję duszpasterza jednego z czterech rejonów parafii pw. M B Królowej Polski w Nowej Hucie. Od czerwca 1980 r. do października 1984 r. pełnił funkcję proboszcza parafii pw. św. Szczepana w Krakowie. 

4 listopada 1984 r. został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej; obowiązki rektora pełnił przez 9 lat do czerwca 1993 r. kiedy to objął stanowisko dyrektora Wydziału Koordynacji Duszpasterstwa Archidiecezji Krakowskiej. Od czerwca 1998 r. pełni również posługę ojca duchownego w ramach Studium Formacji Stałej Kapłanów Archidiecezji Krakowskiej. Należy do Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Kolegium Konsultorów. Jest kanonikim Kapituły Metropolitalnej na Wawelu i protonotariuszem apostolski. Od 1999 r. - wikariusz biskupi ds. duszpasterstwa. 

Od 29 września 2002 r. do 16 listopada 2014 r. był kustoszem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. 14 sierpnia 2004 r. mianowany przez Jana Pawła II biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Od 16 listopada 2014 r. jest honorowym kustoszem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Byli Kustosze