אתה חשפת את האהבה שלך
ישוע המשיח בבנך
ושפכת אותה עלינו
ברוח הקודש המנחם
היום מפקידים בידיך
את ההיסטוריה של העולם וכל אדם
התכופף עלינו חוטאים
רפא את החולשה שלנו
התגבר על כל רשע
תן לכל תושבי הארץ
רחמיך את החוויה
למען בך השילוש הקדוש
למצוא את המקור לתקווה יוכלו תמיד
אב אינסופי
בעבור הפסיון והתחייה של בנך
רחם עלינו ועל כל העולם
אמן